JOTI 2015

:: Utorak, 16. travnja 2024. :: 3:25 ::
:: JOTI JE PROŠAO! ::

Karta svijeta...

Ostvareni kontakti

Na ovoj stranici možete vidjeti popis svih ostvarenih kontakata s pojedinim zemljama.

Samo registrirani korisnici mogu sudjelovati u nagradnoj igri.
Ukoliko i vi želite sudjelovati u nagradnoj igri možete se REGISTRIRATI.

Ako se ne želiš registrirati, ali ipak želiš upisati svoj kontakt možeš to napraviti klikom na gumb...

Podaci su podijeljeni po zemljama, a prikazuju datum i vrijeme kontakta, ime odreda koji je ostvario kontakt, ime osobe koja je ostvarila kontakt (u zagradi), ime odreda s kojim se kontaktiralo te e-mail i web adresu.

• Albanija (1)
 19.10.2014. u 11:31   UIP "Mihaljevica" (dori): kontakt sa Wee... 
 
• Angola (2)
 18.10.2014. u 19:51   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa 8th... 
 18.10.2014. u 20:36   UIP "Mihaljevica" (gg bro): kontakt sa ... 
 
• Argentina (1)
 18.10.2014. u 16:55   UIP "Mihaljevica" (marin): kontakt sa OI ... 
 
• Armenija (2)
 18.10.2014. u 19:37   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa Ivo... 
 18.10.2014. u 23:33   OI "Kamengrad" (DORA_KC): kontakt sa Ref... 
 
• Australija (59)
 18.10.2014. u 0:10   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa Bro... 
 18.10.2014. u 0:42   OI (Crni): kontakt sa tro... 
 18.10.2014. u 1:44   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa 1b ... 
 18.10.2014. u 2:06   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa tji... 
 18.10.2014. u 3:26   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa Why... 
 18.10.2014. u 4:15   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa 1st... 
 18.10.2014. u 5:18   OI "Jarun" (matej): kontakt sa Way... 
 18.10.2014. u 11:04   OI (Patrik): kontakt sa Nor... 
 18.10.2014. u 11:35   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa Gid... 
 18.10.2014. u 11:57   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa Kin... 
 18.10.2014. u 12:11   OI "Klasje" (Patrik): kontakt sa Ait... 
 18.10.2014. u 14:19   OI "Jarun" (matej): kontakt sa kel... 
 18.10.2014. u 14:25   OI "Plavi pingvin" (Huni): kontakt sa 1st... 
 18.10.2014. u 15:50   OI "Plavi pingvin" (Huni): kontakt sa Bus... 
 18.10.2014. u 15:51   OI "Plavi pingvin" (Huni): kontakt sa Mag... 
 18.10.2014. u 16:31   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa wes... 
 18.10.2014. u 16:44   UIP "Mihaljevica" (marin): kontakt sa iov... 
 18.10.2014. u 16:51   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa 1st... 
 18.10.2014. u 18:50   UIP "Mihaljevica" (gg bro): kontakt sa crn... 
 18.10.2014. u 19:48   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa 1st... 
 18.10.2014. u 19:50   UIP "Mihaljevica" (gg bro): kontakt sa Bus... 
 18.10.2014. u 19:50   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa NTe... 
 18.10.2014. u 20:41   OI "Jarun" (vili): kontakt sa 2nd... 
 18.10.2014. u 23:59   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa Kyo... 
 18.10.2014. u 23:59   UIP (gg bro): kontakt sa lou... 
 19.10.2014. u 0:43   OI "Jarun" (matej): kontakt sa 1ST... 
 19.10.2014. u 0:53   OI "Jarun" (matej): kontakt sa 1st... 
 19.10.2014. u 1:10   OI "Klasje" (TeaM781): kontakt sa Mac... 
 19.10.2014. u 1:29   OI "Jarun" (matej): kontakt sa bec... 
 19.10.2014. u 1:46   OI "Jarun" (matej): kontakt sa gid... 
 19.10.2014. u 1:59   OI "Jarun" (matej): kontakt sa 1st... 
 19.10.2014. u 2:04   OI "Klasje" (TeaM781): kontakt sa Cro... 
 19.10.2014. u 2:10   OI "Jarun" (matej): kontakt sa 1st... 
 19.10.2014. u 2:41   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa bat... 
 19.10.2014. u 2:42   OI "Klasje" (TeaM781): kontakt sa Gre... 
 19.10.2014. u 3:07   OI "Jarun" (matej): kontakt sa mac... 
 19.10.2014. u 3:14   OI "Jarun" (matej): kontakt sa 5th... 
 19.10.2014. u 3:25   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa 1st... 
 19.10.2014. u 3:32   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa Gid... 
 19.10.2014. u 3:39   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa 1st... 
 19.10.2014. u 3:41   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa Fer... 
 19.10.2014. u 3:43   OI "Jarun" (matej): kontakt sa cab... 
 19.10.2014. u 3:56   OI "Jarun" (matej): kontakt sa 2nd... 
 19.10.2014. u 4:00   OI "Jarun" (matej): kontakt sa pal... 
 19.10.2014. u 4:10   OI "Jarun" (matej): kontakt sa Mad... 
 19.10.2014. u 4:12   OI "Jarun" (matej): kontakt sa Eri... 
 19.10.2014. u 4:16   OI "Jarun" (matej): kontakt sa Chi... 
 19.10.2014. u 4:16   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa 1st... 
 19.10.2014. u 4:50   OI "Jarun" (matej): kontakt sa 1st... 
 19.10.2014. u 4:51   OI "Jarun" (matej): kontakt sa sea... 
 19.10.2014. u 10:14   OI "Kamengrad" (DORA_KC): kontakt sa lov... 
 19.10.2014. u 11:15   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa Mou... 
 19.10.2014. u 11:33   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa 3rd... 
 19.10.2014. u 13:09   OI "Kamengrad" (DORA_KC): kontakt sa bla... 
 19.10.2014. u 13:13   OI "Kamengrad" (DORA_KC): kontakt sa lep... 
 19.10.2014. u 17:15   OI "Kamengrad" (DORA_KC): kontakt sa big... 
 19.10.2014. u 18:04   OI "Kamengrad" (DORA_KC): kontakt sa hot... 
 19.10.2014. u 21:18   OI "Kamengrad" (DORA_KC): kontakt sa sum... 
 19.10.2014. u 22:02   OI "Kamengrad" (DORA_KC): kontakt sa tee... 
 
• Austrija (14)
 18.10.2014. u 0:26   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa Cob... 
 18.10.2014. u 10:27   OI "Klasje" (marko003): kontakt sa Klo... 
 18.10.2014. u 12:33   OI "Klasje" (iva.klasje): kontakt sa Kaw... 
 18.10.2014. u 15:04   OI "Klasje" (salvette_KLASJE): kontakt sa SDI... 
 18.10.2014. u 16:47   UIP "Mihaljevica" (marin): kontakt sa PLA... 
 18.10.2014. u 18:18   OI "Klasje" (karla123): kontakt sa lan... 
 18.10.2014. u 18:51   OI "Plavi pingvin" (Lulica): kontakt sa Klo... 
 18.10.2014. u 19:34   OI "Plavi pingvin" (Lulica): kontakt sa Zis... 
 18.10.2014. u 21:00   OI "Klasje" (iva.klasje): kontakt sa ... 
 19.10.2014. u 11:58   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa K2-... 
 19.10.2014. u 12:00   OI "Kamengrad" (DORA_KC): kontakt sa pok... 
 19.10.2014. u 16:11   OI "Klasje" (Aronka): kontakt sa vie... 
 19.10.2014. u 21:10   OI "Kamengrad" (DORA_KC): kontakt sa suc... 
 19.10.2014. u 22:19   OI "Kamengrad" (DORA_KC): kontakt sa cho... 
 
• Bangladeš (11)
 18.10.2014. u 0:22   OI "3. maj" (Mutni): kontakt sa Chi... 
 18.10.2014. u 0:32   OI "3. maj" (Mutni): kontakt sa Ban... 
 18.10.2014. u 3:10   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa ana... 
 18.10.2014. u 10:08   OI "3. maj" (Mutni): kontakt sa Chi... 
 18.10.2014. u 11:10   UIP "Mihaljevica" (maja): kontakt sa dha... 
 18.10.2014. u 13:54   OI "Plavi pingvin" (Huni): kontakt sa Air... 
 18.10.2014. u 14:12   OI "Klasje" (Patrik): kontakt sa Amr... 
 18.10.2014. u 21:02   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa Dha... 
 18.10.2014. u 21:21   OI "Klasje" (karla123): kontakt sa hol... 
 19.10.2014. u 10:47   OI (Crni): kontakt sa Gra... 
 19.10.2014. u 18:13   OI "Klasje" (NiksonHood): kontakt sa TSC... 
 
• Barbados (5)
 18.10.2014. u 0:29   OI "3. maj" (Mutni): kontakt sa Bri... 
 18.10.2014. u 0:40   OI "3. maj" (Mutni): kontakt sa Gir... 
 18.10.2014. u 13:00   OI "Klasje" (karla123): kontakt sa baş... 
 18.10.2014. u 16:02   OI "Plavi pingvin" (Huni): kontakt sa 61 ... 
 19.10.2014. u 21:00   OI "Klasje" (karla123): kontakt sa 7.n... 
 
• Belgija (2)
 18.10.2014. u 10:12   OI "Klasje" (Patrik): kontakt sa Bru... 
 18.10.2014. u 16:43   UIP "Mihaljevica" (marin): kontakt sa crn... 
 
• Benin (1)
 19.10.2014. u 10:18   OI "Kamengrad" (DORA_KC): kontakt sa 6un... 
 
• Bolivija (6)
 18.10.2014. u 18:47   OI "Plavi pingvin" (Lulica): kontakt sa Com... 
 18.10.2014. u 21:00   OI "Klasje" (karla123): kontakt sa pet... 
 18.10.2014. u 22:03   OI "3. maj" (Mutni): kontakt sa Gru... 
 19.10.2014. u 11:20   OI "Klasje" (Patrik): kontakt sa INC... 
 19.10.2014. u 19:19   OI (pohanaha): kontakt sa wal... 
 19.10.2014. u 19:20   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa Uni... 
 
• Bosna i Hercegovina (28)
 18.10.2014. u 13:51   OI "Klasje" (Franjo): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 14:01   OI (karla123): kontakt sa 22a... 
 18.10.2014. u 14:25   UIP "Mihaljevica" (gg bro): kontakt sa 22 ... 
 18.10.2014. u 15:10   OI "Plavi pingvin" (LuxorPintar): kontakt sa 22.... 
 18.10.2014. u 15:51   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa Vis... 
 18.10.2014. u 16:40   UIP "Mihaljevica" (marin): kontakt sa oi ... 
 18.10.2014. u 16:42   OI (Huni): kontakt sa S.I... 
 18.10.2014. u 17:58   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa 22.... 
 18.10.2014. u 18:39   OI "Klasje" (iva.klasje): kontakt sa 22.... 
 18.10.2014. u 18:41   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa 22 ... 
 18.10.2014. u 19:02   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa Vis... 
 18.10.2014. u 19:03   OI "Klasje" (arian): kontakt sa Odr... 
 18.10.2014. u 19:36   OI "Plavi pingvin" (Lulica): kontakt sa 22.... 
 18.10.2014. u 21:55   OI "Klasje" (Aronka): kontakt sa 22.... 
 18.10.2014. u 22:54   UIP "Mihaljevica" (Zoka): kontakt sa oi ... 
 18.10.2014. u 23:17   UIP "Mihaljevica" (dori): kontakt sa oi ... 
 18.10.2014. u 23:20   OI "Klasje" (karla123): kontakt sa sar... 
 18.10.2014. u 23:20   OI "Klasje" (karla123): kontakt sa spa... 
 18.10.2014. u 23:22   OI "Klasje" (karla123): kontakt sa luk... 
 19.10.2014. u 2:16   OI "Klasje" (TeaM781): kontakt sa 22.... 
 19.10.2014. u 11:56   OI "Klasje" (Franjo): kontakt sa OI ... 
 19.10.2014. u 12:36   OI "Jarun" (erika): kontakt sa 22.... 
 19.10.2014. u 12:53   OI "Jarun" (erika): kontakt sa odr... 
 19.10.2014. u 13:19   OI "Klasje" (Aronka): kontakt sa Zen... 
 19.10.2014. u 14:36   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa 22.... 
 19.10.2014. u 15:24   OI "Klasje" (Tea): kontakt sa Bre... 
 19.10.2014. u 21:06   OI "Klasje" (Franjo): kontakt sa OI ... 
 19.10.2014. u 23:52   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa Sme... 
 
• Brazil (12)
 18.10.2014. u 4:10   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa alf... 
 18.10.2014. u 10:09   OI "Klasje" (Patrik): kontakt sa kam... 
 18.10.2014. u 16:09   OI "Klasje" (jakob): kontakt sa gua... 
 18.10.2014. u 19:07   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa Hyd... 
 18.10.2014. u 20:42   OI "Klasje" (Mirnagerard): kontakt sa cou... 
 18.10.2014. u 21:04   OI (TeaM781): kontakt sa Car... 
 19.10.2014. u 12:00   OI "Klasje" (karla123): kontakt sa Aru... 
 19.10.2014. u 15:34   OI "Klasje" (NiksonHood): kontakt sa Aru... 
 19.10.2014. u 16:00   OI "Klasje" (Aronka): kontakt sa aru... 
 19.10.2014. u 16:12   OI "Klasje" (Aronka): kontakt sa alf... 
 19.10.2014. u 19:18   OI "Klasje" (marko003): kontakt sa aru... 
 19.10.2014. u 19:32   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa Dra... 
 
• Bugarska (1)
 19.10.2014. u 19:14   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa Nat... 

Davanje osobnih podataka na internetu

  • Nikad nemojte davati osobne podatke na inernetu – vaše ime i prezime, vaš broj telefona, adresu, e-mail, ime škole ili druge osobne podatke dok chatate na IRC-u ili putem e-maila!
  • Takoder, nikad nemojte davati te podatke ljudima koje ne poznajete!
  • Ukoliko dobijete e-mail ili zahtjev tijekom chata za koji mislite da je cudan obratite se za savjet svom predvodniku, da budete sigurni.
  • Ukoliko dobijete e-mail ili zahtjev tijekom chata da se nadete s nekim ili zahtjev za nekim osobnim podacima - ne odgovarajte! Prijavite to svom predvodniku, da budete sigurni.