JOTI 2015

:: Utorak, 21. svibnja 2024. :: 12:43 ::
:: JOTI JE PROŠAO! ::

Karta svijeta...

Ostvareni kontakti

Na ovoj stranici možete vidjeti popis svih ostvarenih kontakata s pojedinim zemljama.

Samo registrirani korisnici mogu sudjelovati u nagradnoj igri.
Ukoliko i vi želite sudjelovati u nagradnoj igri možete se REGISTRIRATI.

Ako se ne želiš registrirati, ali ipak želiš upisati svoj kontakt možeš to napraviti klikom na gumb...

Podaci su podijeljeni po zemljama, a prikazuju datum i vrijeme kontakta, ime odreda koji je ostvario kontakt, ime osobe koja je ostvarila kontakt (u zagradi), ime odreda s kojim se kontaktiralo te e-mail i web adresu.

• Honduras (3)
 18.10.2014. u 21:00   OI "Klasje" (karla123): kontakt sa 17.... 
 19.10.2014. u 4:09   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa Tro... 
 19.10.2014. u 22:31   OI "Kamengrad" (DORA_KC): kontakt sa cip... 
 
• Hrvatska (265)
 18.10.2014. u 0:01   OI "3. maj" (Mutni): kontakt sa pla... 
 18.10.2014. u 0:02   OI (Mutni): kontakt sa 3 m... 
 18.10.2014. u 0:02   OI "3. maj" (Mutni): kontakt sa pla... 
 18.10.2014. u 0:02   OI "Jarun" (moni): kontakt sa zel... 
 18.10.2014. u 0:12   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa oi ... 
 18.10.2014. u 0:15   OI "Kamengrad" (Antonio_KC): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 0:49   UIP "Mihaljevica" (budzo): kontakt sa kam... 
 18.10.2014. u 1:11   OI (Antonio_KC): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 1:14   OI "Klasje" (Tea): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 1:18   OI "Klasje" (Tea): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 2:14   OI "Klasje" (salvette_KLASJE): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 3:57   OI "Klasje" (Tea): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 5:34   OI "Klasje" (Tea): kontakt sa Kam... 
 18.10.2014. u 5:51   OI "Klasje" (salvette_KLASJE): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 5:55   OI "Klasje" (Tea): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 5:57   OI "Klasje" (Tea): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 6:10   OI "Klasje" (Patrik): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 6:11   OI "Klasje" (Patrik): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 6:18   OI "Klasje" (Tea): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 7:17   OI "Klasje" (Tea): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 7:56   OI "Klasje" (Tea): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 7:58   OI "Klasje" (Tea): kontakt sa Oi ... 
 18.10.2014. u 8:06   OI "Klasje" (salvette_KLASJE): kontakt sa Udr... 
 18.10.2014. u 8:09   OI "Klasje" (Patrik): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 8:17   OI "Klasje" (Tea): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 8:55   OI "Klasje" (Tea): kontakt sa Oi ... 
 18.10.2014. u 9:04   OI "Klasje" (Patrik): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 9:05   OI (Tea): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 9:06   OI "Klasje" (salvette_KLASJE): kontakt sa SK ... 
 18.10.2014. u 9:14   OI "Klasje" (salvette_KLASJE): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 9:15   OI "Klasje" (salvette_KLASJE): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 9:15   OI "Klasje" (salvette_KLASJE): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 9:16   OI "Klasje" (salvette_KLASJE): kontakt sa SK ... 
 18.10.2014. u 9:17   OI "Klasje" (Tea): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 9:21   OI "Klasje" (Tea): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 9:25   OI "Klasje" (Tea): kontakt sa Sir... 
 18.10.2014. u 9:40   OI "Klasje" (Tea): kontakt sa DI ... 
 18.10.2014. u 9:54   OI "Klasje" (Tea): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 10:03   OI "Klasje" (Tea): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 10:03   OI "Klasje" (Tea): kontakt sa 28.... 
 18.10.2014. u 10:05   OI "Klasje" (Patrik): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 10:06   OI "Klasje" (salvette_KLASJE): kontakt sa SČ ... 
 18.10.2014. u 10:06   OI "Klasje" (salvette_KLASJE): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 10:07   OI "Klasje" (Tea): kontakt sa 15.... 
 18.10.2014. u 10:11   OI "Klasje" (Patrik): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 10:11   OI "Klasje" (Patrik): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 10:12   OI (Antonio_KC): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 10:17   OI "Klasje" (Tea): kontakt sa Zel... 
 18.10.2014. u 10:20   OI "Klasje" (Tea): kontakt sa Pri... 
 18.10.2014. u 10:25   OI "Klasje" (Tea): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 10:26   OI "Klasje" (Tea): kontakt sa Sav... 
 18.10.2014. u 10:28   OI "Kamengrad" (Antonio_KC): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 10:32   OI "Kamengrad" (Antonio_KC): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 10:39   OI "Kamengrad" (Jandra_KC): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 10:40   OI "Klasje" (Tea): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 10:41   OI "Kamengrad" (Jandra_KC): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 10:41   OI "Klasje" (salvette_KLASJE): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 10:41   OI "Kamengrad" (Jandra_KC): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 10:43   OI "Klasje" (Tea): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 10:55   OI "Klasje" (salvette_KLASJE): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 10:58   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa Sla... 
 18.10.2014. u 10:58   OI "Klasje" (salvette_KLASJE): kontakt sa UI ... 
 18.10.2014. u 10:59   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa Kla... 
 18.10.2014. u 11:03   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa 3.m... 
 18.10.2014. u 11:06   OI "Klasje" (Tea): kontakt sa Tro... 
 18.10.2014. u 11:06   OI "Klasje" (salvette_KLASJE): kontakt sa IK ... 
 18.10.2014. u 11:11   OI "Klasje" (marko003): kontakt sa Jar... 
 18.10.2014. u 11:11   OI "Klasje" (Tea): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 11:21   OI "Kamengrad" (Jandra_KC): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 11:21   UIP "Mihaljevica" (maja): kontakt sa Jar... 
 18.10.2014. u 11:29   OI "Klasje" (Tea): kontakt sa OIP... 
 18.10.2014. u 11:54   OI "Klasje" (salvette_KLASJE): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 11:54   OI "Klasje" (salvette_KLASJE): kontakt sa UI ... 
 18.10.2014. u 12:02   OI "Klasje" (salvette_KLASJE): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 12:03   OI "Klasje" (salvette_KLASJE): kontakt sa US ... 
 18.10.2014. u 12:04   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa Pla... 
 18.10.2014. u 12:07   OI "Klasje" (Tea): kontakt sa Kup... 
 18.10.2014. u 12:10   OI "Klasje" (salvette_KLASJE): kontakt sa UIP... 
 18.10.2014. u 12:11   OI "Plavi pingvin" (LuxorPintar): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 12:15   OI "Klasje" (salvette_KLASJE): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 12:19   OI "Klasje" (Tea): kontakt sa Pak... 
 18.10.2014. u 12:19   OI "Klasje" (Tea): kontakt sa Kal... 
 18.10.2014. u 12:19   OI "Klasje" (Tea): kontakt sa OIP... 
 18.10.2014. u 12:30   OI "Klasje" (Tea): kontakt sa N.B... 
 18.10.2014. u 12:30   UI "Slavonski hrast" (UISH): kontakt sa Pla... 
 18.10.2014. u 12:48   OI "Klasje" (Franjo): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 12:50   UI "Slavonski hrast" (UISH): kontakt sa Izv... 
 18.10.2014. u 12:52   OI (Franjo): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 12:52   OI "Klasje" (Franjo): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 12:56   OI "Klasje" (Franjo): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 13:03   OI "Klasje" (salvette_KLASJE): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 13:04   OI "Klasje" (Patrik): kontakt sa ¸OI... 
 18.10.2014. u 13:06   OI "Klasje" (Tea): kontakt sa Tin... 
 18.10.2014. u 13:10   UI (UISH): kontakt sa odr... 
 18.10.2014. u 13:11   OI "Klasje" (Tea): kontakt sa Lud... 
 18.10.2014. u 13:13   OI "Klasje" (Tea): kontakt sa Lep... 
 18.10.2014. u 13:13   OI "Klasje" (iva.klasje): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 13:15   OI "Klasje" (Franjo): kontakt sa Iov... 
 18.10.2014. u 13:19   OI (marko003): kontakt sa Jav... 
 18.10.2014. u 13:19   OI (marko003): kontakt sa pla... 
 18.10.2014. u 13:24   OI "Klasje" (Franjo): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 13:36   OI (marko003): kontakt sa kam... 
 18.10.2014. u 13:45   UI "Slavonski hrast" (UISH): kontakt sa Odr... 
 18.10.2014. u 13:49   OI "Plavi pingvin" (Dampas): kontakt sa iov... 
 18.10.2014. u 13:50   OI "Klasje" (iva.klasje): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 13:53   OI "Plavi pingvin" (Dampas): kontakt sa Jar... 
 18.10.2014. u 13:56   UIP "Mihaljevica" (gg bro): kontakt sa oi ... 
 18.10.2014. u 13:57   OI "Jarun" (matej): kontakt sa Pla... 
 18.10.2014. u 14:03   UIP "Mihaljevica" (ĐURO): kontakt sa oi ... 
 18.10.2014. u 14:03   UIP (gg bro): kontakt sa PLA... 
 18.10.2014. u 14:04   OI "Klasje" (Patrik): kontakt sa SK ... 
 18.10.2014. u 14:05   UIP "Mihaljevica" (gg bro): kontakt sa oi ... 
 18.10.2014. u 14:05   OI (LuxorPintar): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 14:06   OI "Klasje" (marko003): kontakt sa uip... 
 18.10.2014. u 14:08   UIP "Mihaljevica" (gg bro): kontakt sa Kla... 
 18.10.2014. u 14:09   OI "Klasje" (Patrik): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 14:09   OI (LuxorPintar): kontakt sa UIP... 
 18.10.2014. u 14:12   UIP "Mihaljevica" (gg bro): kontakt sa REM... 
 18.10.2014. u 14:13   OI "Plavi pingvin" (Huni): kontakt sa Kla... 
 18.10.2014. u 14:15   OI "Klasje" (Tea): kontakt sa Pic... 
 18.10.2014. u 14:16   OI "Plavi pingvin" (LuxorPintar): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 14:22   UIP "Mihaljevica" (gg bro): kontakt sa jar... 
 18.10.2014. u 14:23   OI (matej): kontakt sa Mih... 
 18.10.2014. u 14:24   UIP "Mihaljevica" (gg bro): kontakt sa 22 ... 
 18.10.2014. u 14:30   OI "Plavi pingvin" (Dampas): kontakt sa uip... 
 18.10.2014. u 14:38   OI "Plavi pingvin" (Huni): kontakt sa Iov... 
 18.10.2014. u 14:44   UIP "Mihaljevica" (gg bro): kontakt sa oi ... 
 18.10.2014. u 14:53   UIP "Mihaljevica" (maja): kontakt sa pla... 
 18.10.2014. u 14:59   OI "Jarun" (matej): kontakt sa iov... 
 18.10.2014. u 15:02   OI "Klasje" (Patrik): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 15:05   OI "Klasje" (Aronka): kontakt sa Pla... 
 18.10.2014. u 15:07   OI "Klasje" (salvette_KLASJE): kontakt sa IO ... 
 18.10.2014. u 15:08   OI "Klasje" (salvette_KLASJE): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 15:10   OI "Klasje" (salvette_KLASJE): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 15:15   OI (Lokva): kontakt sa Kla... 
 18.10.2014. u 15:16   OI (iva.klasje): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 15:16   UIP "Mihaljevica" (maja): kontakt sa oi ... 
 18.10.2014. u 15:17   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa iov... 
 18.10.2014. u 15:17   OI "Klasje" (Franjo): kontakt sa UIP... 
 18.10.2014. u 15:20   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa iov... 
 18.10.2014. u 15:21   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa iov... 
 18.10.2014. u 15:21   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa iov... 
 18.10.2014. u 15:28   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa iov... 
 18.10.2014. u 15:35   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa Rem... 
 18.10.2014. u 15:39   UIP "Mihaljevica" (marta): kontakt sa pla... 
 18.10.2014. u 15:40   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa uip... 
 18.10.2014. u 15:51   UIP "Mihaljevica" (marta): kontakt sa oi ... 
 18.10.2014. u 15:52   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa Kla... 
 18.10.2014. u 15:52   UIP "Mihaljevica" (marta): kontakt sa jav... 
 18.10.2014. u 16:03   OI "Klasje" (salvette_KLASJE): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 16:10   OI "Plavi pingvin" (LuxorPintar): kontakt sa Jar... 
 18.10.2014. u 16:15   OI "Plavi pingvin" (LuxorPintar): kontakt sa uip... 
 18.10.2014. u 16:16   OI (marko003): kontakt sa zla... 
 18.10.2014. u 16:19   UIP (marta): kontakt sa 5RS... 
 18.10.2014. u 16:24   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 16:25   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa kla... 
 18.10.2014. u 16:30   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa pla... 
 18.10.2014. u 16:33   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa UIP... 
 18.10.2014. u 16:35   OI "Klasje" (iva.klasje): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 16:37   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa Iov... 
 18.10.2014. u 16:38   OI "Klasje" (NiksonHood): kontakt sa Jar... 
 18.10.2014. u 16:39   OI "Klasje" (NiksonHood): kontakt sa Jav... 
 18.10.2014. u 16:39   UIP "Mihaljevica" (marin): kontakt sa PLA... 
 18.10.2014. u 16:40   OI "Klasje" (NiksonHood): kontakt sa Sla... 
 18.10.2014. u 16:42   OI "Klasje" (NiksonHood): kontakt sa Kam... 
 18.10.2014. u 16:43   OI "Klasje" (NiksonHood): kontakt sa Ist... 
 18.10.2014. u 16:44   OI "Klasje" (NiksonHood): kontakt sa Mih... 
 18.10.2014. u 16:48   OI "Plavi pingvin" (Huni): kontakt sa uip... 
 18.10.2014. u 16:51   UIP "Mihaljevica" (marin): kontakt sa pri... 
 18.10.2014. u 16:51   OI "Klasje" (jakob): kontakt sa Pla... 
 18.10.2014. u 16:51   OI "Klasje" (Aronka): kontakt sa iov... 
 18.10.2014. u 16:53   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa val... 
 18.10.2014. u 16:54   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa iov... 
 18.10.2014. u 17:00   OI "Plavi pingvin" (LuxorPintar): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 17:01   OI "Klasje" (salvette_KLASJE): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 17:02   OI (jakob): kontakt sa hrv... 
 18.10.2014. u 17:18   OI "Klasje" (iva.klasje): kontakt sa UI ... 
 18.10.2014. u 18:10   OI "Klasje" (salvette_KLASJE): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 18:13   OI "Plavi pingvin" (Lulica): kontakt sa Iov... 
 18.10.2014. u 18:39   OI "Klasje" (karla123): kontakt sa zel... 
 18.10.2014. u 18:47   OI (Lulica): kontakt sa UIP... 
 18.10.2014. u 18:55   OI "Klasje" (iva.klasje): kontakt sa DI ... 
 18.10.2014. u 19:00   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa 28.... 
 18.10.2014. u 19:01   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa 25.... 
 18.10.2014. u 19:03   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa pa ... 
 18.10.2014. u 19:04   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa xau... 
 18.10.2014. u 19:04   OI (Franjo): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 19:10   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa trs... 
 18.10.2014. u 19:47   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa 28S... 
 18.10.2014. u 19:48   UIP "Mihaljevica" (Zoka): kontakt sa oi ... 
 18.10.2014. u 20:25   OI "Klasje" (Mirnagerard): kontakt sa 28 ... 
 18.10.2014. u 20:30   OI "Klasje" (karla123): kontakt sa oi ... 
 18.10.2014. u 20:32   OI "Klasje" (Mirnagerard): kontakt sa jar... 
 18.10.2014. u 20:33   OI "Jarun" (vili): kontakt sa kla... 
 18.10.2014. u 20:36   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa Kla... 
 18.10.2014. u 20:40   OI "Klasje" (Mirnagerard): kontakt sa jar... 
 18.10.2014. u 20:44   OI "Klasje" (Mirnagerard): kontakt sa dub... 
 18.10.2014. u 20:59   OI (Lokva): kontakt sa 3. ... 
 18.10.2014. u 21:38   OI "Klasje" (Mirnagerard): kontakt sa Pla... 
 18.10.2014. u 21:41   OI "Klasje" (salvette_KLASJE): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 22:05   UIP "Mihaljevica" (budzo): kontakt sa oi ... 
 18.10.2014. u 22:13   OI "Kamengrad" (Helen_KC): kontakt sa O.I... 
 18.10.2014. u 22:20   UIP "Mihaljevica" (budzo): kontakt sa iov... 
 18.10.2014. u 22:22   OI "Kamengrad" (DORA_KC): kontakt sa Bij... 
 18.10.2014. u 22:25   OI (Martina): kontakt sa &qu... 
 18.10.2014. u 22:40   OI "Jarun" (matej): kontakt sa kam... 
 18.10.2014. u 22:42   OI (Jandra_KC): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 22:46   OI "Kamengrad" (Jandra_KC): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 22:47   OI "Kamengrad" (DORA_KC): kontakt sa Pla... 
 18.10.2014. u 22:47   OI "Kamengrad" (Antonio_KC): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 22:49   OI "Kamengrad" (Jandra_KC): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 22:54   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa o i... 
 18.10.2014. u 22:54   OI "Kamengrad" (Jandra_KC): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 22:55   OI "Kamengrad" (Jandra_KC): kontakt sa UIP... 
 18.10.2014. u 22:55   OI "Kamengrad" (DORA_KC): kontakt sa 3. ... 
 18.10.2014. u 22:56   OI "Kamengrad" (Jandra_KC): kontakt sa UI ... 
 18.10.2014. u 22:56   OI "Kamengrad" (Jandra_KC): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 22:58   OI "Kamengrad" (DORA_KC): kontakt sa Jar... 
 18.10.2014. u 22:58   UIP "Mihaljevica" (marta): kontakt sa kam... 
 18.10.2014. u 22:59   OI "Kamengrad" (Borna_KC): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 22:59   OI "Kamengrad" (Borna_KC): kontakt sa oi ... 
 18.10.2014. u 23:00   OI "Kamengrad" (Borna_KC): kontakt sa oi ... 
 18.10.2014. u 23:00   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa Kla... 
 18.10.2014. u 23:01   OI "Kamengrad" (DORA_KC): kontakt sa Lep... 
 18.10.2014. u 23:02   OI "Kamengrad" (Borna_KC): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 23:02   OI "Kamengrad" (DORA_KC): kontakt sa Bet... 
 18.10.2014. u 23:03   OI "Kamengrad" (Borna_KC): kontakt sa oi ... 
 18.10.2014. u 23:05   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa uip... 
 18.10.2014. u 23:06   OI "Kamengrad" (Borna_KC): kontakt sa uip... 
 18.10.2014. u 23:07   UIP "Mihaljevica" (ĐURO): kontakt sa jar... 
 18.10.2014. u 23:10   OI "Kamengrad" (Helen_KC): kontakt sa UIP... 
 18.10.2014. u 23:13   UIP "Mihaljevica" (gg bro): kontakt sa oi ... 
 18.10.2014. u 23:15   OI "Klasje" (TeaM781): kontakt sa 28.... 
 18.10.2014. u 23:20   OI "Klasje" (karla123): kontakt sa kla... 
 18.10.2014. u 23:20   OI "Klasje" (karla123): kontakt sa hra... 
 18.10.2014. u 23:25   OI "Kamengrad" (Borna_KC): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 23:36   OI "Jarun" (matej): kontakt sa dub... 
 18.10.2014. u 23:36   OI "Klasje" (TeaM781): kontakt sa Jar... 
 18.10.2014. u 23:44   OI (pohanaha): kontakt sa o i... 
 18.10.2014. u 23:45   UIP "Mihaljevica" (gg bro): kontakt sa gre... 
 18.10.2014. u 23:46   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa o i... 
 18.10.2014. u 23:46   OI "Klasje" (TeaM781): kontakt sa Pla... 
 18.10.2014. u 23:54   OI "Jarun" (moni): kontakt sa dub... 
 18.10.2014. u 23:57   OI "Jarun" (moni): kontakt sa kam... 
 18.10.2014. u 23:59   OI "Klasje" (TeaM781): kontakt sa Kam... 
 19.10.2014. u 0:15   OI "Klasje" (TeaM781): kontakt sa Kan... 
 19.10.2014. u 0:19   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa uip... 
 19.10.2014. u 0:30   OI "Jarun" (matej): kontakt sa zel... 
 19.10.2014. u 8:04   OI "Klasje" (TeaM781): kontakt sa Mih... 
 19.10.2014. u 8:07   OI "Klasje" (TeaM781): kontakt sa 3. ... 
 19.10.2014. u 9:10   OI "Kamengrad" (DORA_KC): kontakt sa pic... 
 19.10.2014. u 10:05   OI "Kamengrad" (Helen_KC): kontakt sa O.I... 
 19.10.2014. u 10:22   OI "Klasje" (jakob): kontakt sa vip... 
 19.10.2014. u 11:04   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa Kam... 
 19.10.2014. u 11:31   OI (Tinka_KC): kontakt sa Odr... 
 19.10.2014. u 13:08   OI "Klasje" (NiksonHood): kontakt sa Pla... 
 19.10.2014. u 13:15   OI "Kamengrad" (Tinka_KC): kontakt sa Odr... 
 19.10.2014. u 13:16   OI "Klasje" (NiksonHood): kontakt sa Ist... 
 19.10.2014. u 13:16   OI "Klasje" (Tea): kontakt sa Med... 
 19.10.2014. u 13:52   OI "Klasje" (NiksonHood): kontakt sa Bet... 
 19.10.2014. u 15:30   OI "Kamengrad" (Helen_KC): kontakt sa O.I... 
 19.10.2014. u 19:07   OI (pohanaha): kontakt sa o i... 
 19.10.2014. u 19:08   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa o i... 
 19.10.2014. u 20:05   OI "Klasje" (marko003): kontakt sa 3. ... 
 19.10.2014. u 21:12   OI "Klasje" (Franjo): kontakt sa OI ... 
 
• Indija (11)
 18.10.2014. u 6:12   OI "Klasje" (Patrik): kontakt sa SNV... 
 18.10.2014. u 8:15   OI "Klasje" (Patrik): kontakt sa The... 
 18.10.2014. u 19:22   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa Neh... 
 19.10.2014. u 4:58   OI "Jarun" (matej): kontakt sa VAN... 
 19.10.2014. u 5:00   OI "Jarun" (matej): kontakt sa Gre... 
 19.10.2014. u 10:35   UIP "Mihaljevica" (gg bro): kontakt sa Gov... 
 19.10.2014. u 10:39   UIP "Mihaljevica" (marta): kontakt sa AZA... 
 19.10.2014. u 10:45   OI "Klasje" (NiksonHood): kontakt sa raj... 
 19.10.2014. u 10:57   OI "Klasje" (NiksonHood): kontakt sa 23r... 
 19.10.2014. u 11:25   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa Van... 
 19.10.2014. u 13:03   OI "Jarun" (erika): kontakt sa Ind... 
 
• Indonezija (77)
 18.10.2014. u 0:21   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa rit... 
 18.10.2014. u 2:45   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa Rag... 
 18.10.2014. u 2:55   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa ger... 
 18.10.2014. u 7:08   OI "Klasje" (Patrik): kontakt sa ger... 
 18.10.2014. u 10:12   OI "Klasje" (Patrik): kontakt sa Pra... 
 18.10.2014. u 11:03   OI "Klasje" (Jamanche Klasje): kontakt sa pra... 
 18.10.2014. u 11:16   UIP "Mihaljevica" (maja): kontakt sa SAG... 
 18.10.2014. u 11:50   OI "Klasje" (iva.klasje): kontakt sa dan... 
 18.10.2014. u 12:09   OI "Klasje" (Patrik): kontakt sa Bua... 
 18.10.2014. u 12:15   OI "Klasje" (iva.klasje): kontakt sa soe... 
 18.10.2014. u 13:31   OI "Klasje" (Tea): kontakt sa Dig... 
 18.10.2014. u 13:34   UI "Slavonski hrast" (UISH): kontakt sa Per... 
 18.10.2014. u 14:11   OI (LuxorPintar): kontakt sa Ram... 
 18.10.2014. u 14:15   OI "Klasje" (Franjo): kontakt sa SG ... 
 18.10.2014. u 14:21   OI "Jarun" (matej): kontakt sa sak... 
 18.10.2014. u 14:24   OI "Jarun" (matej): kontakt sa kwa... 
 18.10.2014. u 14:30   OI "Plavi pingvin" (Huni): kontakt sa ... 
 18.10.2014. u 15:01   OI "Klasje" (Patrik): kontakt sa Cla... 
 18.10.2014. u 15:11   OI "Klasje" (Patrik): kontakt sa Sco... 
 18.10.2014. u 15:14   OI "Jarun" (matej): kontakt sa ger... 
 18.10.2014. u 15:44   OI "Klasje" (iva.klasje): kontakt sa Sak... 
 18.10.2014. u 15:45   OI "Klasje" (iva.klasje): kontakt sa sak... 
 18.10.2014. u 15:46   OI "Klasje" (iva.klasje): kontakt sa Ksa... 
 18.10.2014. u 15:48   OI "Klasje" (iva.klasje): kontakt sa Ama... 
 18.10.2014. u 15:55   OI "Klasje" (arian): kontakt sa sri... 
 18.10.2014. u 16:07   OI "Klasje" (Aronka): kontakt sa ger... 
 18.10.2014. u 16:33   OI "Plavi pingvin" (Huni): kontakt sa Pan... 
 18.10.2014. u 16:33   OI "Plavi pingvin" (Huni): kontakt sa Sad... 
 18.10.2014. u 16:43   OI "Klasje" (Aronka): kontakt sa &qu... 
 18.10.2014. u 17:00   OI "Plavi pingvin" (Huni): kontakt sa Rov... 
 18.10.2014. u 17:05   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa Par... 
 18.10.2014. u 17:16   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa Sco... 
 18.10.2014. u 17:20   OI (Lokva): kontakt sa dpi... 
 18.10.2014. u 17:44   OI "Jarun" (matej): kontakt sa sia... 
 18.10.2014. u 17:46   OI "Jarun" (matej): kontakt sa pen... 
 18.10.2014. u 17:47   OI "Jarun" (matej): kontakt sa pen... 
 18.10.2014. u 18:07   OI "Plavi pingvin" (Lulica): kontakt sa Eas... 
 18.10.2014. u 18:07   OI "Plavi pingvin" (Lulica): kontakt sa DKC... 
 18.10.2014. u 18:09   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa Agr... 
 18.10.2014. u 18:10   OI "Plavi pingvin" (Lulica): kontakt sa Ger... 
 18.10.2014. u 18:12   OI "Plavi pingvin" (Lulica): kontakt sa Amb... 
 18.10.2014. u 18:14   OI "3. maj" (Mutni): kontakt sa Pra... 
 18.10.2014. u 18:19   OI "Plavi pingvin" (Lulica): kontakt sa Nur... 
 18.10.2014. u 18:53   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa Ger... 
 18.10.2014. u 19:21   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa Agr... 
 18.10.2014. u 19:34   OI "Plavi pingvin" (Lulica): kontakt sa Dea... 
 19.10.2014. u 2:15   OI "Jarun" (matej): kontakt sa Amb... 
 19.10.2014. u 2:47   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa pra... 
 19.10.2014. u 3:11   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa tri... 
 19.10.2014. u 3:23   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa muh... 
 19.10.2014. u 3:31   OI "Jarun" (matej): kontakt sa amb... 
 19.10.2014. u 3:36   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa sin... 
 19.10.2014. u 4:14   OI "Jarun" (matej): kontakt sa tri... 
 19.10.2014. u 4:50   OI "Jarun" (matej): kontakt sa Gud... 
 19.10.2014. u 5:04   OI "Jarun" (matej): kontakt sa lot... 
 19.10.2014. u 5:09   OI "Jarun" (matej): kontakt sa cut... 
 19.10.2014. u 5:24   OI "Jarun" (matej): kontakt sa SMP... 
 19.10.2014. u 9:53   OI "Kamengrad" (Karlo_KC): kontakt sa amb... 
 19.10.2014. u 9:55   UIP "Mihaljevica" (marta): kontakt sa kwa... 
 19.10.2014. u 10:40   OI "Klasje" (marko003): kontakt sa pio... 
 19.10.2014. u 10:44   UIP "Mihaljevica" (marta): kontakt sa pat... 
 19.10.2014. u 10:51   UIP "Mihaljevica" (gg bro): kontakt sa sat... 
 19.10.2014. u 12:17   OI "Kamengrad" (Karlo_KC): kontakt sa Pen... 
 19.10.2014. u 13:29   OI "Klasje" (Aronka): kontakt sa sam... 
 19.10.2014. u 13:55   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa Sco... 
 19.10.2014. u 14:16   OI "Klasje" (NiksonHood): kontakt sa den... 
 19.10.2014. u 14:16   OI "Klasje" (Aronka): kontakt sa Amb... 
 19.10.2014. u 15:00   OI "Klasje" (marko003): kontakt sa Ger... 
 19.10.2014. u 15:02   OI "Klasje" (Patrik): kontakt sa sin... 
 19.10.2014. u 15:27   OI "Klasje" (jakob): kontakt sa Cok... 
 19.10.2014. u 16:04   OI "Klasje" (jakob): kontakt sa And... 
 19.10.2014. u 16:06   OI "Klasje" (jakob): kontakt sa Amb... 
 19.10.2014. u 16:10   OI "Klasje" (Aronka): kontakt sa Arj... 
 19.10.2014. u 16:12   OI "Klasje" (Aronka): kontakt sa tri... 
 19.10.2014. u 17:28   OI "Klasje" (Aronka): kontakt sa Amb... 
 19.10.2014. u 17:38   OI "Jarun" (matej): kontakt sa Dew... 
 19.10.2014. u 17:51   OI "Klasje" (Aronka): kontakt sa Amb... 
 
• Irak (1)
 18.10.2014. u 23:21   OI "Kamengrad" (DORA_KC): kontakt sa Zam... 
 
• Iran (1)
 18.10.2014. u 22:00   OI "Klasje" (karla123): kontakt sa rag... 
 
• Irska (11)
 18.10.2014. u 0:05   OI "3. maj" (Mutni): kontakt sa 41s... 
 18.10.2014. u 16:10   OI (Antonio_KC): kontakt sa 1st... 
 18.10.2014. u 17:02   OI "Kamengrad" (Jandra_KC): kontakt sa 1st... 
 18.10.2014. u 18:28   OI "Kamengrad" (Luka_KC): kontakt sa 1st... 
 18.10.2014. u 19:01   OI "Klasje" (arian): kontakt sa De ... 
 19.10.2014. u 15:56   OI "Kamengrad" (Helen_KC): kontakt sa 1st... 
 19.10.2014. u 16:30   OI "Klasje" (marko003): kontakt sa 3rd... 
 19.10.2014. u 16:46   OI "Jarun" (matej): kontakt sa 1st... 
 19.10.2014. u 16:54   OI "Jarun" (matej): kontakt sa ire... 
 19.10.2014. u 17:56   OI "Klasje" (Aronka): kontakt sa 3rd... 
 19.10.2014. u 19:39   OI "Klasje" (marko003): kontakt sa 3rd... 
 
• Island (2)
 18.10.2014. u 18:12   OI "Plavi pingvin" (Dampas): kontakt sa smi... 
 19.10.2014. u 15:57   OI "Klasje" (jakob): kontakt sa naa... 
 
• Italija (29)
 18.10.2014. u 0:10   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa rep... 
 18.10.2014. u 0:11   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa rep... 
 18.10.2014. u 0:11   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa rep... 
 18.10.2014. u 0:20   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa Sco... 
 18.10.2014. u 0:21   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa Naz... 
 18.10.2014. u 0:32   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa Ven... 
 18.10.2014. u 0:33   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa Aci... 
 18.10.2014. u 0:34   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa La ... 
 18.10.2014. u 8:12   OI "Klasje" (Patrik): kontakt sa Cne... 
 18.10.2014. u 14:16   OI "Plavi pingvin" (Huni): kontakt sa Cla... 
 18.10.2014. u 17:01   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa Bru... 
 18.10.2014. u 18:18   OI "Plavi pingvin" (Lulica): kontakt sa ASS... 
 18.10.2014. u 18:29   OI "Klasje" (arian): kontakt sa Gru... 
 18.10.2014. u 18:41   OI "Klasje" (karla123): kontakt sa fir... 
 18.10.2014. u 19:33   OI "Plavi pingvin" (Lulica): kontakt sa San... 
 18.10.2014. u 19:50   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa l’a... 
 18.10.2014. u 19:52   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa mos... 
 18.10.2014. u 20:17   OI "Klasje" (arian): kontakt sa Rag... 
 18.10.2014. u 20:56   OI "Jarun" (matej): kontakt sa aci... 
 18.10.2014. u 21:41   OI "Klasje" (Aronka): kontakt sa avs... 
 18.10.2014. u 21:46   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa Aci... 
 18.10.2014. u 23:41   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa Ven... 
 18.10.2014. u 23:57   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa mal... 
 19.10.2014. u 1:00   OI "Kamengrad" (Karlo_KC): kontakt sa Rag... 
 19.10.2014. u 3:14   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa The... 
 19.10.2014. u 11:00   OI "Klasje" (Mirnagerard): kontakt sa cas... 
 19.10.2014. u 13:39   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa Des... 
 19.10.2014. u 19:23   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa 115... 
 19.10.2014. u 20:35   OI "Klasje" (TeaM781): kontakt sa Rag... 
 
• Izrael (4)
 18.10.2014. u 18:34   OI (Dampas): kontakt sa kha... 
 19.10.2014. u 17:11   OI "Jarun" (matej): kontakt sa sad... 
 19.10.2014. u 20:11   OI "Jarun" (erika): kontakt sa Sad... 
 19.10.2014. u 23:23   OI "Jarun" (matej): kontakt sa Sad... 
 
• Jamajka (3)
 18.10.2014. u 0:29   OI "3. maj" (Mutni): kontakt sa Kin... 
 18.10.2014. u 19:59   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa St.... 
 18.10.2014. u 20:23   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa Wal... 
 
• Japan (2)
 18.10.2014. u 7:14   OI "Klasje" (Patrik): kontakt sa kog... 
 18.10.2014. u 13:17   OI (karla123): kontakt sa ... 
 
• Jemen (2)
 18.10.2014. u 20:57   OI "Kamengrad" (DORA_KC): kontakt sa qui... 
 19.10.2014. u 22:35   OI "Kamengrad" (DORA_KC): kontakt sa tor... 
 
• Južnoafrička Rep. (9)
 18.10.2014. u 0:08   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa Bot... 
 18.10.2014. u 8:03   OI "3. maj" (Mutni): kontakt sa Gir... 
 18.10.2014. u 11:18   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa fai... 
 18.10.2014. u 11:45   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa 58t... 
 18.10.2014. u 16:17   OI (Huni): kontakt sa 1st... 
 18.10.2014. u 19:51   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa 41p... 
 18.10.2014. u 20:42   OI "Jarun" (matej): kontakt sa 4th... 
 18.10.2014. u 22:32   OI "Jarun" (matej): kontakt sa Bot... 
 19.10.2014. u 7:50   OI "Kamengrad" (DORA_KC): kontakt sa Bil... 
 
• Kambodža (1)
 18.10.2014. u 21:08   OI (Patrik): kontakt sa The... 
 
• Kanada (20)
 18.10.2014. u 0:14   OI "3. maj" (Mutni): kontakt sa St ... 
 18.10.2014. u 13:08   OI "Klasje" (Patrik): kontakt sa Ass... 
 18.10.2014. u 14:58   OI "Jarun" (matej): kontakt sa wap... 
 18.10.2014. u 15:22   OI "Jarun" (matej): kontakt sa 70t... 
 18.10.2014. u 15:27   OI "3. maj" (Mutni): kontakt sa 125... 
 18.10.2014. u 16:44   OI "Plavi pingvin" (LuxorPintar): kontakt sa eCL... 
 18.10.2014. u 16:45   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa Bea... 
 18.10.2014. u 18:06   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa bea... 
 18.10.2014. u 18:14   OI "Klasje" (Mirnagerard): kontakt sa Bea... 
 18.10.2014. u 18:58   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa bea... 
 18.10.2014. u 19:39   UIP "Mihaljevica" (gg bro): kontakt sa 117... 
 18.10.2014. u 19:55   OI "Jarun" (moni): kontakt sa 1st... 
 18.10.2014. u 19:59   UIP "Mihaljevica" (gg bro): kontakt sa ont... 
 18.10.2014. u 20:47   OI "Jarun" (vili): kontakt sa 60t... 
 18.10.2014. u 20:55   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa 1st... 
 18.10.2014. u 22:42   OI "Klasje" (karla123): kontakt sa 68t... 
 19.10.2014. u 3:01   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa 60t... 
 19.10.2014. u 3:36   OI "Jarun" (matej): kontakt sa The... 
 19.10.2014. u 4:03   OI "Jarun" (matej): kontakt sa bec... 
 19.10.2014. u 20:19   OI "Klasje" (TeaM781): kontakt sa 18t... 
 
• Katar (1)
 18.10.2014. u 18:40   OI "Klasje" (karla123): kontakt sa 7th... 
 
• Kenija (2)
 18.10.2014. u 19:28   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa Ble... 
 18.10.2014. u 21:29   OI "Klasje" (Aronka): kontakt sa ble... 
 
• Kolumbija (4)
 18.10.2014. u 0:52   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa 8 z... 
 18.10.2014. u 10:03   OI "3. maj" (Mutni): kontakt sa Gru... 
 18.10.2014. u 11:15   OI "Klasje" (Patrik): kontakt sa 7 M... 
 19.10.2014. u 19:01   OI "Klasje" (Aronka): kontakt sa sco... 
 
• Korea Južna (3)
 18.10.2014. u 7:59   OI "3. maj" (Mutni): kontakt sa 508... 
 18.10.2014. u 11:11   OI "Klasje" (Patrik): kontakt sa 404... 
 18.10.2014. u 16:09   OI "3. maj" (Mutni): kontakt sa 404... 
 
• Kostarika (11)
 18.10.2014. u 3:14   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa Pad... 
 18.10.2014. u 19:27   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa ... 
 18.10.2014. u 19:49   OI "Jarun" (moni): kontakt sa tro... 
 18.10.2014. u 20:19   UIP "Mihaljevica" (gg bro): kontakt sa 21 ... 
 18.10.2014. u 20:21   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa El ... 
 18.10.2014. u 20:26   UIP "Mihaljevica" (gg bro): kontakt sa sco... 
 18.10.2014. u 23:26   UIP "Mihaljevica" (gg bro): kontakt sa man... 
 18.10.2014. u 23:30   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa cob... 
 19.10.2014. u 18:27   OI "Jarun" (matej): kontakt sa Gru... 
 19.10.2014. u 19:28   OI (pohanaha): kontakt sa San... 
 19.10.2014. u 20:31   OI "Kamengrad" (Helen_KC): kontakt sa Gro... 
 
• Kuvajt (1)
 18.10.2014. u 17:41   OI "Plavi pingvin" (Dampas): kontakt sa kuw... 

Davanje osobnih podataka na internetu

  • Nikad nemojte davati osobne podatke na inernetu – vaše ime i prezime, vaš broj telefona, adresu, e-mail, ime škole ili druge osobne podatke dok chatate na IRC-u ili putem e-maila!
  • Takoder, nikad nemojte davati te podatke ljudima koje ne poznajete!
  • Ukoliko dobijete e-mail ili zahtjev tijekom chata za koji mislite da je cudan obratite se za savjet svom predvodniku, da budete sigurni.
  • Ukoliko dobijete e-mail ili zahtjev tijekom chata da se nadete s nekim ili zahtjev za nekim osobnim podacima - ne odgovarajte! Prijavite to svom predvodniku, da budete sigurni.