JOTI 2015

:: Utorak, 21. svibnja 2024. :: 11:57 ::
:: JOTI JE PROAO! ::

Karta svijeta...

Ostvareni kontakti

Na ovoj stranici moete vidjeti popis svih ostvarenih kontakata s pojedinim zemljama.

Samo registrirani korisnici mogu sudjelovati u nagradnoj igri.
Ukoliko i vi elite sudjelovati u nagradnoj igri moete se REGISTRIRATI.

Ako se ne eli registrirati, ali ipak eli upisati svoj kontakt moe to napraviti klikom na gumb...

Podaci su podijeljeni po zemljama, a prikazuju datum i vrijeme kontakta, ime odreda koji je ostvario kontakt, ime osobe koja je ostvarila kontakt (u zagradi), ime odreda s kojim se kontaktiralo te e-mail i web adresu.

 SAD - Aljaska (1)
 18.10.2014. u 23:55   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa 6us... 
 
 SAD - Colorado (3)
 18.10.2014. u 11:52   OI "Klasje" (karla123): kontakt sa bro... 
 18.10.2014. u 23:36   OI "Kamengrad" (Luka_KC): kontakt sa Eag... 
 19.10.2014. u 2:20   OI "Jarun" (matej): kontakt sa Pac... 
 
 SAD - Florida (2)
 18.10.2014. u 13:13   OI "Klasje" (karla123): kontakt sa 1st... 
 18.10.2014. u 16:51   OI "Plavi pingvin" (Dampas): kontakt sa Pac... 
 
 SAD - Georgia (1)
 18.10.2014. u 1:08   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa tro... 
 
 SAD - Havaii (2)
 19.10.2014. u 3:19   OI "Jarun" (matej): kontakt sa alo... 
 19.10.2014. u 18:46   OI "Kamengrad" (DORA_KC): kontakt sa 11r... 
 
 SAD - Idaho (1)
 19.10.2014. u 7:57   OI "Kamengrad" (DORA_KC): kontakt sa Pal... 
 
 SAD - Illinois (5)
 18.10.2014. u 0:03   UIP "Mihaljevica" (gg bro): kontakt sa Tro... 
 18.10.2014. u 20:22   UIP "Mihaljevica" (gg bro): kontakt sa Tro... 
 18.10.2014. u 23:13   OI "Jarun" (matej): kontakt sa Tro... 
 18.10.2014. u 23:23   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa tro... 
 19.10.2014. u 14:23   OI "Kamengrad" (DORA_KC): kontakt sa 009... 
 
 SAD - Indiana (1)
 18.10.2014. u 22:26   OI "Kamengrad" (DORA_KC): kontakt sa Dra... 
 
 SAD - Iowa (1)
 18.10.2014. u 13:00   OI "Klasje" (karla123): kontakt sa kin... 
 
 SAD - Kalifornija (3)
 18.10.2014. u 23:48   OI "Jarun" (matej): kontakt sa 608... 
 18.10.2014. u 23:50   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa tro... 
 19.10.2014. u 3:39   OI "Jarun" (matej): kontakt sa tro... 
 
 SAD - Massachusetts (1)
 18.10.2014. u 23:44   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa tro... 
 
 SAD - Michigan (7)
 18.10.2014. u 3:48   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa tro... 
 18.10.2014. u 18:16   OI "Plavi pingvin" (Dampas): kontakt sa Cre... 
 18.10.2014. u 18:19   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa tro... 
 18.10.2014. u 18:44   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa ... 
 18.10.2014. u 21:26   OI "Jarun" (vili): kontakt sa rto... 
 18.10.2014. u 21:27   OI "Jarun" (vili): kontakt sa tro... 
 19.10.2014. u 4:18   OI "Jarun" (matej): kontakt sa tro... 
 
 SAD - Missouri (1)
 19.10.2014. u 3:40   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa Tro... 
 
 SAD - Nebraska (2)
 18.10.2014. u 10:23   OI "Klasje" (karla123): kontakt sa 13 ... 
 18.10.2014. u 23:19   OI "Kamengrad" (DORA_KC): kontakt sa Red... 
 
 SAD - New Hampshire (1)
 19.10.2014. u 17:10   OI "Kamengrad" (DORA_KC): kontakt sa 9th... 
 
 SAD - New Jersey (2)
 18.10.2014. u 16:54   OI "Plavi pingvin" (Huni): kontakt sa tro... 
 19.10.2014. u 0:38   OI "Jarun" (matej): kontakt sa tab... 
 
 SAD - New York (2)
 18.10.2014. u 22:38   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa tro... 
 19.10.2014. u 19:34   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa BSA... 
 
 SAD - North Dakota (1)
 18.10.2014. u 18:16   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa Tro... 
 
 SAD - Ohio (2)
 19.10.2014. u 19:35   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa Chi... 
 19.10.2014. u 19:49   OI "Jarun" (matej): kontakt sa Chi... 
 
 SAD - South Carolina (5)
 18.10.2014. u 17:33   OI "Jarun" (matej): kontakt sa pac... 
 18.10.2014. u 17:53   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa pac... 
 18.10.2014. u 19:38   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa tro... 
 18.10.2014. u 19:45   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa tro... 
 18.10.2014. u 19:46   OI "Jarun" (moni): kontakt sa tro... 
 
 SAD - Texas (4)
 18.10.2014. u 16:18   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa tro... 
 18.10.2014. u 19:17   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa uin... 
 19.10.2014. u 3:31   OI "Jarun" (matej): kontakt sa pac... 
 19.10.2014. u 20:23   OI "Jarun" (matej): kontakt sa pac... 
 
 SAD - Utah (1)
 19.10.2014. u 19:10   OI (pohanaha): kontakt sa Red... 
 
 SAD - Virginia (7)
 18.10.2014. u 20:08   OI "Kamengrad" (Luka_KC): kontakt sa Col... 
 18.10.2014. u 21:06   OI "Jarun" (matej): kontakt sa tro... 
 18.10.2014. u 21:47   OI "Kamengrad" (Luka_KC): kontakt sa Cub... 
 18.10.2014. u 22:34   OI "Kamengrad" (DORA_KC): kontakt sa San... 
 18.10.2014. u 22:55   OI "Kamengrad" (Antonio_KC): kontakt sa OI ... 
 19.10.2014. u 4:40   OI "Jarun" (matej): kontakt sa Tro... 
 19.10.2014. u 14:17   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa Pac... 
 
 SAD - West Virginia (1)
 18.10.2014. u 19:20   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa 36t... 
 
 SAD - Wisconsin (1)
 18.10.2014. u 2:31   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa tro... 
 
 Salvador (2)
 18.10.2014. u 21:21   OI "Klasje" (karla123): kontakt sa 53 ... 
 19.10.2014. u 19:03   OI "Klasje" (Aronka): kontakt sa 125... 
 
 Saudijska Arabija (2)
 18.10.2014. u 7:09   OI "3. maj" (Mutni): kontakt sa ... 
 18.10.2014. u 10:13   OI "Klasje" (Patrik): kontakt sa Sco... 
 
 Sejeli (1)
 19.10.2014. u 20:28   OI "Kamengrad" (DORA_KC): kontakt sa zip... 
 
 Senegal (1)
 18.10.2014. u 20:37   OI (DORA_KC): kontakt sa Kal... 
 
 Singapur (6)
 18.10.2014. u 2:12   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa Pho... 
 18.10.2014. u 6:14   OI "Klasje" (Patrik): kontakt sa The... 
 19.10.2014. u 3:00   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa Pcs... 
 19.10.2014. u 4:01   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa 02 ... 
 19.10.2014. u 14:28   OI (Crni): kontakt sa St ... 
 19.10.2014. u 17:36   OI "Klasje" (Aronka): kontakt sa Sta... 
 
 Slovaka (3)
 18.10.2014. u 10:08   OI "3. maj" (Mutni): kontakt sa &#... 
 18.10.2014. u 17:13   OI "3. maj" (Mutni): kontakt sa 40 ... 
 18.10.2014. u 23:45   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa 36t... 
 
 Slovenija (6)
 18.10.2014. u 16:10   OI "Plavi pingvin" (LuxorPintar): kontakt sa rod... 
 18.10.2014. u 17:48   OI "Klasje" (arian): kontakt sa zve... 
 18.10.2014. u 18:21   OI "3. maj" (Mutni): kontakt sa Rod... 
 18.10.2014. u 19:35   OI "Plavi pingvin" (Lulica): kontakt sa Ger... 
 18.10.2014. u 23:02   OI "Kamengrad" (Helen_KC): kontakt sa Rod... 
 19.10.2014. u 20:55   OI "Klasje" (Franjo): kontakt sa OI ... 
 
 Srbija (75)
 18.10.2014. u 0:07   OI "3. maj" (Mutni): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 8:35   OI "Klasje" (Tea): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 10:52   OI "Klasje" (salvette_KLASJE): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 11:16   OI "Kamengrad" (Jandra_KC): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 11:18   OI "Kamengrad" (Jandra_KC): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 12:05   OI "Kamengrad" (Jandra_KC): kontakt sa OIP... 
 18.10.2014. u 12:15   OI "Plavi pingvin" (LuxorPintar): kontakt sa Rem... 
 18.10.2014. u 13:25   UI "Slavonski hrast" (UISH): kontakt sa Ver... 
 18.10.2014. u 13:33   OI "Klasje" (Franjo): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 13:38   OI (marko003): kontakt sa mir... 
 18.10.2014. u 13:41   OI "Klasje" (Franjo): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 13:47   OI "Plavi pingvin" (Dampas): kontakt sa O.I... 
 18.10.2014. u 13:53   OI "Klasje" (Franjo): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 14:10   OI "Plavi pingvin" (LuxorPintar): kontakt sa Lol... 
 18.10.2014. u 14:28   OI "Jarun" (matej): kontakt sa rem... 
 18.10.2014. u 14:31   OI "Plavi pingvin" (Dampas): kontakt sa mir... 
 18.10.2014. u 14:37   OI "Plavi pingvin" (Huni): kontakt sa Rem... 
 18.10.2014. u 15:03   UIP "Mihaljevica" (maja): kontakt sa ivo... 
 18.10.2014. u 15:21   UIP "Mihaljevica" (maja): kontakt sa udr... 
 18.10.2014. u 15:43   UIP "Mihaljevica" (gg bro): kontakt sa oi ... 
 18.10.2014. u 15:48   UIP "Mihaljevica" (marta): kontakt sa ivo... 
 18.10.2014. u 15:53   OI "Klasje" (arian): kontakt sa Mih... 
 18.10.2014. u 16:06   OI "Plavi pingvin" (Huni): kontakt sa Ivo... 
 18.10.2014. u 16:17   UIP "Mihaljevica" (marta): kontakt sa oi ... 
 18.10.2014. u 16:18   OI "Klasje" (Aronka): kontakt sa rem... 
 18.10.2014. u 16:18   UIP "Mihaljevica" (antonia): kontakt sa oi ... 
 18.10.2014. u 16:41   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa Mih... 
 18.10.2014. u 16:41   UIP "Mihaljevica" (marin): kontakt sa oi ... 
 18.10.2014. u 17:03   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa Baj... 
 18.10.2014. u 17:16   OI "Plavi pingvin" (LuxorPintar): kontakt sa Rav... 
 18.10.2014. u 18:49   UIP (ines): kontakt sa voz... 
 18.10.2014. u 18:51   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa oi ... 
 18.10.2014. u 18:57   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa rem... 
 18.10.2014. u 19:00   OI "Plavi pingvin" (Dampas): kontakt sa Vo... 
 18.10.2014. u 19:36   OI "Plavi pingvin" (Lulica): kontakt sa Bo... 
 18.10.2014. u 19:37   OI "Plavi pingvin" (Lulica): kontakt sa Bo... 
 18.10.2014. u 19:37   OI "Plavi pingvin" (Lulica): kontakt sa Rem... 
 18.10.2014. u 20:05   OI "Klasje" (Franjo): kontakt sa Bos... 
 18.10.2014. u 20:05   OI (Lokva): kontakt sa Bos... 
 18.10.2014. u 20:07   UIP "Mihaljevica" (gg bro): kontakt sa .re... 
 18.10.2014. u 20:09   OI "Klasje" (Franjo): kontakt sa Rem... 
 18.10.2014. u 20:19   OI "Jarun" (moni): kontakt sa &qu... 
 18.10.2014. u 20:20   OI "Jarun" (moni): kontakt sa &qu... 
 18.10.2014. u 20:31   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa Kra... 
 18.10.2014. u 21:06   OI "Klasje" (Aronka): kontakt sa Ivo... 
 18.10.2014. u 21:22   OI "Jarun" (matej): kontakt sa coc... 
 18.10.2014. u 21:40   OI "Klasje" (Franjo): kontakt sa OI ... 
 18.10.2014. u 22:44   OI "Kamengrad" (DORA_KC): kontakt sa Baj... 
 18.10.2014. u 23:03   OI "Kamengrad" (DORA_KC): kontakt sa Lol... 
 18.10.2014. u 23:07   UIP "Mihaljevica" (marta): kontakt sa lol... 
 18.10.2014. u 23:09   OI "Kamengrad" (DORA_KC): kontakt sa Rat... 
 18.10.2014. u 23:20   OI "Klasje" (karla123): kontakt sa sub... 
 19.10.2014. u 10:23   OI "Kamengrad" (Karlo_KC): kontakt sa Mih... 
 19.10.2014. u 10:48   OI "Kamengrad" (Tinka_KC): kontakt sa Odr... 
 19.10.2014. u 10:54   OI "Kamengrad" (DORA_KC): kontakt sa mih... 
 19.10.2014. u 11:01   OI "Kamengrad" (DORA_KC): kontakt sa rem... 
 19.10.2014. u 11:02   OI "Kamengrad" (Tinka_KC): kontakt sa Odr... 
 19.10.2014. u 11:11   OI "Kamengrad" (Tinka_KC): kontakt sa Odr... 
 19.10.2014. u 12:18   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa Bo... 
 19.10.2014. u 13:05   OI "Jarun" (erika): kontakt sa &qu... 
 19.10.2014. u 13:37   OI "Klasje" (Aronka): kontakt sa mih... 
 19.10.2014. u 14:17   OI "Kamengrad" (Helen_KC): kontakt sa O.I... 
 19.10.2014. u 15:46   OI "Klasje" (jakob): kontakt sa vas... 
 19.10.2014. u 17:01   OI "Kamengrad" (Helen_KC): kontakt sa O.I... 
 19.10.2014. u 18:19   OI "Jarun" (matej): kontakt sa bos... 
 19.10.2014. u 18:21   OI "Jarun" (matej): kontakt sa lol... 
 19.10.2014. u 18:26   OI "Jarun" (matej): kontakt sa bre... 
 19.10.2014. u 19:05   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa BOs... 
 19.10.2014. u 19:32   OI "Jarun" (matej): kontakt sa Baj... 
 19.10.2014. u 19:51   OI "Kamengrad" (Helen_KC): kontakt sa O,I... 
 19.10.2014. u 20:20   OI "Kamengrad" (DORA_KC): kontakt sa b.p... 
 19.10.2014. u 20:24   OI "Kamengrad" (DORA_KC): kontakt sa lol... 
 19.10.2014. u 21:42   OI "Klasje" (Franjo): kontakt sa OI ... 
 19.10.2014. u 23:48   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa Vas... 
 19.10.2014. u 23:53   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa Rav... 
 
 Srednjoafrieka Republika (1)
 18.10.2014. u 11:20   OI (marko003): kontakt sa Gir... 
 
 Sudan (1)
 18.10.2014. u 20:08   OI "3. maj" (Mutni): kontakt sa alb... 
 
 Surinam (1)
 19.10.2014. u 12:50   OI "Klasje" (karla123): kontakt sa 20t... 
 
 panjolska (7)
 18.10.2014. u 15:46   OI "Klasje" (Aronka): kontakt sa Sco... 
 18.10.2014. u 16:39   OI "Plavi pingvin" (Huni): kontakt sa Sea... 
 18.10.2014. u 17:36   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa Del... 
 18.10.2014. u 18:20   OI "Klasje" (karla123): kontakt sa eri... 
 18.10.2014. u 19:15   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa 1st... 
 18.10.2014. u 19:28   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa Pro... 
 19.10.2014. u 18:14   OI "Klasje" (NiksonHood): kontakt sa see... 
 
 ri Lanka (4)
 18.10.2014. u 18:56   OI "Plavi pingvin" (Lulica): kontakt sa 57t... 
 18.10.2014. u 20:00   OI "Klasje" (karla123): kontakt sa sch... 
 18.10.2014. u 23:00   OI "Klasje" (karla123): kontakt sa cre... 
 19.10.2014. u 19:08   OI "Klasje" (Aronka): kontakt sa D.S... 
 
 vedska (37)
 18.10.2014. u 0:02   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa Lud... 
 18.10.2014. u 0:30   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa Jn... 
 18.10.2014. u 10:12   OI "Klasje" (Patrik): kontakt sa LBO... 
 18.10.2014. u 12:19   OI "Klasje" (Tea): kontakt sa 20t... 
 18.10.2014. u 13:00   UI "Slavonski hrast" (UISH): kontakt sa lun... 
 18.10.2014. u 14:21   OI "Plavi pingvin" (Dampas): kontakt sa Rud... 
 18.10.2014. u 14:31   UIP "Mihaljevica" (gg bro): kontakt sa rud... 
 18.10.2014. u 14:57   OI "Jarun" (matej): kontakt sa enk... 
 18.10.2014. u 15:00   OI (marko003): kontakt sa Sal... 
 18.10.2014. u 15:06   OI "Plavi pingvin" (LuxorPintar): kontakt sa lun... 
 18.10.2014. u 15:41   OI (marko003): kontakt sa sun... 
 18.10.2014. u 15:48   UIP "Mihaljevica" (gg bro): kontakt sa h&#... 
 18.10.2014. u 17:14   OI "Plavi pingvin" (Lulica): kontakt sa KFU... 
 18.10.2014. u 17:29   OI "Plavi pingvin" (Lulica): kontakt sa Kva... 
 18.10.2014. u 17:32   OI "Plavi pingvin" (Lulica): kontakt sa Tab... 
 18.10.2014. u 18:24   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa hud... 
 18.10.2014. u 18:40   OI (karla123): kontakt sa law... 
 18.10.2014. u 18:53   OI "Plavi pingvin" (Lulica): kontakt sa Eks... 
 18.10.2014. u 19:24   OI "Klasje" (Mirnagerard): kontakt sa pin... 
 18.10.2014. u 19:27   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa tur... 
 18.10.2014. u 19:35   OI "Klasje" (iva.klasje): kontakt sa Red... 
 18.10.2014. u 20:11   UIP "Mihaljevica" (gg bro): kontakt sa eke... 
 18.10.2014. u 20:19   OI "Klasje" (Mirnagerard): kontakt sa Nor... 
 18.10.2014. u 20:28   OI "Klasje" (Mirnagerard): kontakt sa Utm... 
 18.10.2014. u 20:37   OI "Jarun" (matej): kontakt sa Lud... 
 18.10.2014. u 21:23   OI "Klasje" (Aronka): kontakt sa KFU... 
 18.10.2014. u 22:00   OI "Klasje" (karla123): kontakt sa ber... 
 18.10.2014. u 22:00   OI "Klasje" (karla123): kontakt sa baj... 
 18.10.2014. u 22:01   OI "Klasje" (TeaM781): kontakt sa lyl... 
 18.10.2014. u 22:43   OI "Klasje" (karla123): kontakt sa sk6... 
 18.10.2014. u 22:43   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa Ugg... 
 19.10.2014. u 9:52   UIP "Mihaljevica" (marta): kontakt sa Lun... 
 19.10.2014. u 12:34   OI "Jarun" (matej): kontakt sa sof... 
 19.10.2014. u 12:38   OI (Crni): kontakt sa Sof... 
 19.10.2014. u 16:32   OI "Jarun" (matej): kontakt sa Tb... 
 19.10.2014. u 17:06   OI "Klasje" (Patrik): kontakt sa sco... 
 19.10.2014. u 18:46   OI "Klasje" (NiksonHood): kontakt sa ve... 
 
 vicarska (11)
 18.10.2014. u 11:01   OI "Klasje" (Mirnagerard): kontakt sa ram... 
 18.10.2014. u 17:03   OI "Plavi pingvin" (Huni): kontakt sa Pen... 
 18.10.2014. u 17:05   OI "Plavi pingvin" (Dampas): kontakt sa Cad... 
 18.10.2014. u 17:06   OI "Plavi pingvin" (Dampas): kontakt sa Ram... 
 18.10.2014. u 18:50   OI "Klasje" (Mirnagerard): kontakt sa sco... 
 18.10.2014. u 19:16   OI "Klasje" (Mirnagerard): kontakt sa Ram... 
 18.10.2014. u 20:31   OI "Klasje" (Mirnagerard): kontakt sa sco... 
 18.10.2014. u 21:10   OI "Klasje" (Mirnagerard): kontakt sa ram... 
 18.10.2014. u 23:01   OI "Jarun" (matej): kontakt sa men... 
 19.10.2014. u 13:18   OI "Klasje" (NiksonHood): kontakt sa Pfa... 
 19.10.2014. u 13:40   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa Pat... 

Davanje osobnih podataka na internetu

  • Nikad nemojte davati osobne podatke na inernetu – vaše ime i prezime, vaš broj telefona, adresu, e-mail, ime škole ili druge osobne podatke dok chatate na IRC-u ili putem e-maila!
  • Takoder, nikad nemojte davati te podatke ljudima koje ne poznajete!
  • Ukoliko dobijete e-mail ili zahtjev tijekom chata za koji mislite da je cudan obratite se za savjet svom predvodniku, da budete sigurni.
  • Ukoliko dobijete e-mail ili zahtjev tijekom chata da se nadete s nekim ili zahtjev za nekim osobnim podacima - ne odgovarajte! Prijavite to svom predvodniku, da budete sigurni.