JOTI 2015

:: Utorak, 21. svibnja 2024. :: 11:25 ::
:: JOTI JE PROŠAO! ::

Karta svijeta...

Ostvareni kontakti

Na ovoj stranici možete vidjeti popis svih ostvarenih kontakata s pojedinim zemljama.

Samo registrirani korisnici mogu sudjelovati u nagradnoj igri.
Ukoliko i vi želite sudjelovati u nagradnoj igri možete se REGISTRIRATI.

Ako se ne želiš registrirati, ali ipak želiš upisati svoj kontakt možeš to napraviti klikom na gumb...

Podaci su podijeljeni po zemljama, a prikazuju datum i vrijeme kontakta, ime odreda koji je ostvario kontakt, ime osobe koja je ostvarila kontakt (u zagradi), ime odreda s kojim se kontaktiralo te e-mail i web adresu.

• Cipar (18)
 18.10.2014. u 2:05   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa 53r... 
 18.10.2014. u 3:50   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa ... 
 18.10.2014. u 9:10   OI "3. maj" (Mutni): kontakt sa Cyp... 
 18.10.2014. u 15:23   OI "Jarun" (matej): kontakt sa 283... 
 18.10.2014. u 16:13   OI "Plavi pingvin" (Dampas): kontakt sa Sta... 
 18.10.2014. u 16:44   OI "Plavi pingvin" (Dampas): kontakt sa 76t... 
 18.10.2014. u 16:57   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa 105... 
 18.10.2014. u 18:00   OI "Plavi pingvin" (Dampas): kontakt sa 123... 
 18.10.2014. u 18:34   OI "Plavi pingvin" (Dampas): kontakt sa gir... 
 18.10.2014. u 18:38   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa 53r... 
 18.10.2014. u 19:42   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa 289... 
 18.10.2014. u 20:39   OI "Klasje" (arian): kontakt sa CYG... 
 18.10.2014. u 21:43   OI "Klasje" (Franjo): kontakt sa ... 
 18.10.2014. u 22:43   OI "Klasje" (arian): kontakt sa st ... 
 19.10.2014. u 3:24   OI "Jarun" (matej): kontakt sa 53r... 
 19.10.2014. u 3:48   OI "Jarun" (matej): kontakt sa 53r... 
 19.10.2014. u 16:08   OI "Klasje" (Aronka): kontakt sa 86 ... 
 19.10.2014. u 19:55   OI "Klasje" (marko003): kontakt sa 245... 
 
• Češka (3)
 18.10.2014. u 16:56   OI "Plavi pingvin" (LuxorPintar): kontakt sa tum... 
 18.10.2014. u 20:00   OI "Jarun" (erika): kontakt sa Mus... 
 19.10.2014. u 16:10   OI "Klasje" (Aronka): kontakt sa Pum... 
 
• Čile (5)
 18.10.2014. u 13:03   OI "3. maj" (Mutni): kontakt sa Gru... 
 18.10.2014. u 19:10   OI "Klasje" (Mirnagerard): kontakt sa Maf... 
 18.10.2014. u 20:41   OI "Klasje" (Mirnagerard): kontakt sa maf... 
 18.10.2014. u 22:09   OI "Klasje" (Mirnagerard): kontakt sa maf... 
 18.10.2014. u 22:14   OI "Klasje" (Mirnagerard): kontakt sa maf... 
 
• Danska (19)
 18.10.2014. u 0:35   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa kla... 
 18.10.2014. u 7:08   OI "3. maj" (Mutni): kontakt sa Esb... 
 18.10.2014. u 10:34   UIP "Mihaljevica" (gg bro): kontakt sa Car... 
 18.10.2014. u 11:34   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa Bor... 
 18.10.2014. u 16:04   OI "Klasje" (arian): kontakt sa Ods... 
 18.10.2014. u 16:34   OI "Plavi pingvin" (Huni): kontakt sa Ber... 
 18.10.2014. u 16:36   OI (NiksonHood): kontakt sa Osh... 
 18.10.2014. u 16:41   OI "Klasje" (NiksonHood): kontakt sa sun... 
 18.10.2014. u 17:01   OI "Plavi pingvin" (LuxorPintar): kontakt sa KFU... 
 18.10.2014. u 17:02   OI "Plavi pingvin" (Huni): kontakt sa Kfu... 
 18.10.2014. u 18:22   OI "Plavi pingvin" (Lulica): kontakt sa Mun... 
 18.10.2014. u 18:22   OI "Plavi pingvin" (Dampas): kontakt sa mes... 
 18.10.2014. u 19:32   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa mes... 
 18.10.2014. u 21:12   OI "Jarun" (matej): kontakt sa hov... 
 18.10.2014. u 21:26   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa Ska... 
 18.10.2014. u 21:51   OI "Klasje" (Aronka): kontakt sa Rov... 
 18.10.2014. u 22:45   OI "Klasje" (arian): kontakt sa YMC... 
 19.10.2014. u 2:54   OI "Jarun" (matej): kontakt sa jun... 
 19.10.2014. u 12:08   OI "Klasje" (Patrik): kontakt sa Ho ... 
 
• Dominikanska Republika (1)
 19.10.2014. u 16:15   OI "Kamengrad" (DORA_KC): kontakt sa 47j... 
 
• Egipat (20)
 18.10.2014. u 0:09   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa Els... 
 18.10.2014. u 6:12   OI "Klasje" (salvette_KLASJE): kontakt sa DI ... 
 18.10.2014. u 14:17   OI "Plavi pingvin" (Huni): kontakt sa El ... 
 18.10.2014. u 15:36   OI (Aronka): kontakt sa izv... 
 18.10.2014. u 15:52   OI "Plavi pingvin" (Huni): kontakt sa Sea... 
 18.10.2014. u 16:46   OI "Klasje" (Aronka): kontakt sa spo... 
 18.10.2014. u 17:13   OI "3. maj" (Mutni): kontakt sa fek... 
 18.10.2014. u 17:24   OI "Plavi pingvin" (Dampas): kontakt sa spo... 
 18.10.2014. u 17:52   OI "Plavi pingvin" (Dampas): kontakt sa AlW... 
 18.10.2014. u 20:53   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa the... 
 18.10.2014. u 21:00   OI "Jarun" (matej): kontakt sa she... 
 18.10.2014. u 21:24   OI "Jarun" (vili): kontakt sa sha... 
 18.10.2014. u 22:50   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa Egy... 
 18.10.2014. u 23:20   OI "Kamengrad" (DORA_KC): kontakt sa Hli... 
 18.10.2014. u 23:40   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa Egy... 
 19.10.2014. u 3:13   OI "Jarun" (matej): kontakt sa sei... 
 19.10.2014. u 16:44   OI "Jarun" (matej): kontakt sa fek... 
 19.10.2014. u 19:51   OI "Jarun" (erika): kontakt sa El ... 
 19.10.2014. u 19:52   OI "Jarun" (matej): kontakt sa sha... 
 19.10.2014. u 20:29   OI "Klasje" (marko003): kontakt sa Sha... 
 
• Ekvador (2)
 18.10.2014. u 17:15   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa gro... 
 18.10.2014. u 21:03   OI "Klasje" (iva.klasje): kontakt sa 17t... 
 
• Eritreja (1)
 18.10.2014. u 21:15   OI "Klasje" (karla123): kontakt sa kan... 
 
• Filipini (13)
 18.10.2014. u 0:12   OI "3. maj" (Mutni): kontakt sa out... 
 18.10.2014. u 3:34   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa GSP... 
 18.10.2014. u 19:53   UIP "Mihaljevica" (gg bro): kontakt sa man... 
 18.10.2014. u 19:55   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa The... 
 18.10.2014. u 20:11   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa GPS... 
 18.10.2014. u 20:29   OI "Klasje" (karla123): kontakt sa 15t... 
 18.10.2014. u 20:47   OI "Klasje" (iva.klasje): kontakt sa Bsp... 
 19.10.2014. u 3:16   OI "Jarun" (matej): kontakt sa mon... 
 19.10.2014. u 11:33   OI "Klasje" (Tea): kontakt sa mar... 
 19.10.2014. u 13:50   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa SNH... 
 19.10.2014. u 14:01   OI "Klasje" (NiksonHood): kontakt sa BSP... 
 19.10.2014. u 15:16   OI "Klasje" (NiksonHood): kontakt sa CMI... 
 19.10.2014. u 18:01   OI "Klasje" (Aronka): kontakt sa Gir... 
 
• Finska (13)
 18.10.2014. u 0:11   OI "3. maj" (Mutni): kontakt sa Pyh... 
 18.10.2014. u 7:11   OI "3. maj" (Mutni): kontakt sa Kou... 
 18.10.2014. u 14:17   OI "Plavi pingvin" (Huni): kontakt sa Kos... 
 18.10.2014. u 18:16   OI "Klasje" (Mirnagerard): kontakt sa Kun... 
 18.10.2014. u 19:26   OI "Klasje" (Mirnagerard): kontakt sa bäv... 
 18.10.2014. u 19:34   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa kos... 
 18.10.2014. u 19:35   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa Poh... 
 18.10.2014. u 22:19   OI "Jarun" (moni): kontakt sa Sti... 
 18.10.2014. u 23:25   OI "Kamengrad" (DORA_KC): kontakt sa Kla... 
 19.10.2014. u 0:29   OI "Klasje" (TeaM781): kontakt sa Sam... 
 19.10.2014. u 9:24   OI "Kamengrad" (DORA_KC): kontakt sa juk... 
 19.10.2014. u 15:46   OI "Klasje" (Tea): kontakt sa här... 
 19.10.2014. u 18:12   OI "Klasje" (Aronka): kontakt sa Kun... 
 
• Francuska (8)
 18.10.2014. u 0:01   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa la ... 
 18.10.2014. u 13:13   OI "Plavi pingvin" (LuxorPintar): kontakt sa gro... 
 18.10.2014. u 20:02   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa Sco... 
 19.10.2014. u 10:41   UIP "Mihaljevica" (gg bro): kontakt sa st ... 
 19.10.2014. u 11:51   UIP "Mihaljevica" (dori): kontakt sa 24 ... 
 19.10.2014. u 11:54   UIP "Mihaljevica" (dori): kontakt sa 18 ... 
 19.10.2014. u 11:54   UIP "Mihaljevica" (dori): kontakt sa 24 ... 
 19.10.2014. u 13:04   OI "Klasje" (Aronka): kontakt sa 24 ... 
 
• Grčka (19)
 18.10.2014. u 8:31   OI "Klasje" (arian): kontakt sa 1st... 
 18.10.2014. u 10:09   OI "Klasje" (marko003): kontakt sa Eag... 
 18.10.2014. u 10:24   OI "Klasje" (iva.klasje): kontakt sa Dol... 
 18.10.2014. u 10:27   OI "Klasje" (iva.klasje): kontakt sa pla... 
 18.10.2014. u 10:33   OI "Klasje" (iva.klasje): kontakt sa 1st... 
 18.10.2014. u 11:15   UIP "Mihaljevica" (maja): kontakt sa kok... 
 18.10.2014. u 16:16   OI "Klasje" (Aronka): kontakt sa kod... 
 18.10.2014. u 16:31   OI "Klasje" (Aronka): kontakt sa 1 o... 
 18.10.2014. u 16:50   OI "Klasje" (Aronka): kontakt sa 1 s... 
 18.10.2014. u 16:52   OI "Plavi pingvin" (Dampas): kontakt sa 6it... 
 18.10.2014. u 16:58   OI "Plavi pingvin" (Huni): kontakt sa 1st... 
 18.10.2014. u 18:54   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa kat... 
 18.10.2014. u 20:53   OI "Klasje" (arian): kontakt sa the... 
 18.10.2014. u 21:38   OI "Klasje" (Franjo): kontakt sa 99 ... 
 19.10.2014. u 15:13   OI "Klasje" (jakob): kontakt sa 1st... 
 19.10.2014. u 15:16   OI "Klasje" (jakob): kontakt sa S S... 
 19.10.2014. u 15:18   OI "Klasje" (jakob): kontakt sa 1st... 
 19.10.2014. u 19:06   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa lio... 
 19.10.2014. u 19:08   OI "Klasje" (NiksonHood): kontakt sa 1st... 
 
• Gvajana (2)
 18.10.2014. u 21:28   OI "Kamengrad" (DORA_KC): kontakt sa Klo... 
 18.10.2014. u 22:54   OI "Kamengrad" (Antonio_KC): kontakt sa OI ... 

Davanje osobnih podataka na internetu

  • Nikad nemojte davati osobne podatke na inernetu – vaše ime i prezime, vaš broj telefona, adresu, e-mail, ime škole ili druge osobne podatke dok chatate na IRC-u ili putem e-maila!
  • Takoder, nikad nemojte davati te podatke ljudima koje ne poznajete!
  • Ukoliko dobijete e-mail ili zahtjev tijekom chata za koji mislite da je cudan obratite se za savjet svom predvodniku, da budete sigurni.
  • Ukoliko dobijete e-mail ili zahtjev tijekom chata da se nadete s nekim ili zahtjev za nekim osobnim podacima - ne odgovarajte! Prijavite to svom predvodniku, da budete sigurni.