JOTI 2015

:: Utorak, 21. svibnja 2024. :: 13:07 ::
:: JOTI JE PROŠAO! ::

Karta svijeta...

Ostvareni kontakti

Na ovoj stranici možete vidjeti popis svih ostvarenih kontakata s pojedinim zemljama.

Samo registrirani korisnici mogu sudjelovati u nagradnoj igri.
Ukoliko i vi želite sudjelovati u nagradnoj igri možete se REGISTRIRATI.

Ako se ne želiš registrirati, ali ipak želiš upisati svoj kontakt možeš to napraviti klikom na gumb...

Podaci su podijeljeni po zemljama, a prikazuju datum i vrijeme kontakta, ime odreda koji je ostvario kontakt, ime osobe koja je ostvarila kontakt (u zagradi), ime odreda s kojim se kontaktiralo te e-mail i web adresu.

• Tadžikistan (1)
 19.10.2014. u 8:17   OI "Klasje" (karla123): kontakt sa ADA... 
 
• Tajland (1)
 18.10.2014. u 17:10   OI "Klasje" (Patrik): kontakt sa Nat... 
 
• Tanzanija (3)
 18.10.2014. u 19:36   OI "Kamengrad" (DORA_KC): kontakt sa Dim... 
 19.10.2014. u 11:14   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa Imp... 
 19.10.2014. u 15:18   OI "Kamengrad" (DORA_KC): kontakt sa Pol... 
 
• Trinidad i Tobago (3)
 18.10.2014. u 18:16   OI "Plavi pingvin" (Lulica): kontakt sa 3rd... 
 18.10.2014. u 19:49   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa Pen... 
 18.10.2014. u 20:44   OI "Jarun" (vili): kontakt sa pen... 
 
• Tunis (6)
 18.10.2014. u 16:45   OI (LuxorPintar): kontakt sa TUN... 
 18.10.2014. u 18:26   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa Tun... 
 18.10.2014. u 18:51   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa Tun... 
 18.10.2014. u 20:00   OI "Klasje" (karla123): kontakt sa aze... 
 18.10.2014. u 21:21   OI "Klasje" (karla123): kontakt sa Esk... 
 18.10.2014. u 23:00   OI "Klasje" (karla123): kontakt sa baş... 
 
• Turska (20)
 18.10.2014. u 10:27   OI "Klasje" (marko003): kontakt sa ... 
 18.10.2014. u 10:31   OI "Klasje" (karla123): kontakt sa hor... 
 18.10.2014. u 13:58   OI "Plavi pingvin" (Huni): kontakt sa Cak... 
 18.10.2014. u 15:42   OI "Klasje" (arian): kontakt sa Ist... 
 18.10.2014. u 16:12   OI "Klasje" (arian): kontakt sa Ist... 
 18.10.2014. u 17:30   OI "Plavi pingvin" (Lulica): kontakt sa Zey... 
 18.10.2014. u 18:14   OI "Plavi pingvin" (Lulica): kontakt sa Zey... 
 18.10.2014. u 18:49   OI "Klasje" (arian): kontakt sa Fez... 
 18.10.2014. u 18:59   OI "Plavi pingvin" (Lulica): kontakt sa Ora... 
 18.10.2014. u 20:27   OI "Klasje" (Mirnagerard): kontakt sa Zey... 
 18.10.2014. u 21:01   OI "Klasje" (Aronka): kontakt sa ist... 
 18.10.2014. u 21:32   OI "Klasje" (arian): kontakt sa ada... 
 18.10.2014. u 21:43   OI "Klasje" (Aronka): kontakt sa ags... 
 18.10.2014. u 21:49   OI "Klasje" (karla123): kontakt sa büş... 
 18.10.2014. u 22:00   OI "Klasje" (karla123): kontakt sa dDA... 
 18.10.2014. u 22:09   OI "Klasje" (karla123): kontakt sa Esk... 
 18.10.2014. u 22:20   OI "Klasje" (arian): kontakt sa 19 ... 
 19.10.2014. u 13:06   OI "Klasje" (Aronka): kontakt sa Dsi... 
 19.10.2014. u 13:07   OI "Klasje" (Aronka): kontakt sa Baş... 
 19.10.2014. u 13:21   OI "Klasje" (Aronka): kontakt sa fat... 
 
• Ukrajina (3)
 18.10.2014. u 20:32   UIP "Mihaljevica" (gg bro): kontakt sa nor... 
 18.10.2014. u 23:35   UIP "Mihaljevica" (gg bro): kontakt sa sco... 
 18.10.2014. u 23:42   UIP "Mihaljevica" (gg bro): kontakt sa 127... 
 
• Urugvaj (1)
 19.10.2014. u 20:30   OI "Kamengrad" (DORA_KC): kontakt sa has... 
 
• Vanuatu (1)
 18.10.2014. u 19:00   OI "Klasje" (karla123): kontakt sa bac... 
 
• Velika Britanija (160)
 18.10.2014. u 0:00   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa Kyo... 
 18.10.2014. u 0:03   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa 40t... 
 18.10.2014. u 0:07   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa bro... 
 18.10.2014. u 0:15   UIP "Mihaljevica" (gg bro): kontakt sa 1st... 
 18.10.2014. u 0:21   OI "3. maj" (Mutni): kontakt sa Gri... 
 18.10.2014. u 0:26   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa gre... 
 18.10.2014. u 0:29   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa , F... 
 18.10.2014. u 0:31   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa 1st... 
 18.10.2014. u 2:15   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa 4th... 
 18.10.2014. u 8:08   OI "Klasje" (Patrik): kontakt sa SN ... 
 18.10.2014. u 10:35   OI "Klasje" (marko003): kontakt sa 1st... 
 18.10.2014. u 11:09   OI "Klasje" (Patrik): kontakt sa Tro... 
 18.10.2014. u 11:19   UIP "Mihaljevica" (maja): kontakt sa 1st... 
 18.10.2014. u 11:31   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa cha... 
 18.10.2014. u 12:11   OI "Klasje" (Patrik): kontakt sa Sto... 
 18.10.2014. u 14:10   OI (matej): kontakt sa cle... 
 18.10.2014. u 14:16   OI "Klasje" (salvette_KLASJE): kontakt sa DUM... 
 18.10.2014. u 14:20   OI "Klasje" (Tea): kontakt sa Eve... 
 18.10.2014. u 14:20   OI "Plavi pingvin" (Huni): kontakt sa 1st... 
 18.10.2014. u 14:22   OI "Klasje" (arian): kontakt sa 1st... 
 18.10.2014. u 14:31   OI "Plavi pingvin" (Dampas): kontakt sa 1st... 
 18.10.2014. u 15:03   OI "Klasje" (Patrik): kontakt sa eng... 
 18.10.2014. u 15:16   OI "Jarun" (matej): kontakt sa cha... 
 18.10.2014. u 15:20   OI "Plavi pingvin" (Huni): kontakt sa 1st... 
 18.10.2014. u 15:56   OI "Klasje" (marko003): kontakt sa bur... 
 18.10.2014. u 16:00   OI "Jarun" (matej): kontakt sa 1st... 
 18.10.2014. u 16:03   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa 1st... 
 18.10.2014. u 16:12   OI "Kamengrad" (Antonio_KC): kontakt sa 1st... 
 18.10.2014. u 16:14   OI "Kamengrad" (Jandra_KC): kontakt sa 1st... 
 18.10.2014. u 16:27   OI (LuxorPintar): kontakt sa kin... 
 18.10.2014. u 16:42   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa Bau... 
 18.10.2014. u 16:50   OI "Klasje" (jakob): kontakt sa oh ... 
 18.10.2014. u 16:56   OI "Plavi pingvin" (Dampas): kontakt sa Gil... 
 18.10.2014. u 17:15   OI "Plavi pingvin" (Lulica): kontakt sa Mol... 
 18.10.2014. u 17:34   OI "Plavi pingvin" (Lulica): kontakt sa 1st... 
 18.10.2014. u 18:10   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa hoo... 
 18.10.2014. u 18:17   OI "Plavi pingvin" (Lulica): kontakt sa 7th... 
 18.10.2014. u 18:29   OI "Kamengrad" (Luka_KC): kontakt sa 1st... 
 18.10.2014. u 18:33   OI (Lokva): kontakt sa 1st... 
 18.10.2014. u 18:39   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa Bau... 
 18.10.2014. u 18:49   OI "Plavi pingvin" (Lulica): kontakt sa 6Be... 
 18.10.2014. u 18:50   OI "Plavi pingvin" (Lulica): kontakt sa Lis... 
 18.10.2014. u 18:58   OI "Plavi pingvin" (Lulica): kontakt sa 1st... 
 18.10.2014. u 19:11   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa Tun... 
 18.10.2014. u 19:15   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa 4th... 
 18.10.2014. u 19:30   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa 1st... 
 18.10.2014. u 19:32   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa wal... 
 18.10.2014. u 19:42   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa st ... 
 18.10.2014. u 19:44   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa 1st... 
 18.10.2014. u 19:54   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa 17t... 
 18.10.2014. u 19:56   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa 1st... 
 18.10.2014. u 19:57   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa Cal... 
 18.10.2014. u 19:59   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa 19t... 
 18.10.2014. u 20:00   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa 1st... 
 18.10.2014. u 20:20   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa 36t... 
 18.10.2014. u 20:26   OI "Jarun" (matej): kontakt sa tul... 
 18.10.2014. u 20:28   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa Dun... 
 18.10.2014. u 20:28   OI "Klasje" (arian): kontakt sa 1st... 
 18.10.2014. u 20:30   OI "Plavi pingvin" (Lokva): kontakt sa Bur... 
 18.10.2014. u 20:39   OI "Jarun" (vili): kontakt sa 7th... 
 18.10.2014. u 20:41   UIP "Mihaljevica" (gg bro): kontakt sa 12 ... 
 18.10.2014. u 20:46   UIP "Mihaljevica" (gg bro): kontakt sa 15t... 
 18.10.2014. u 20:50   OI (vili): kontakt sa Nor... 
 18.10.2014. u 20:55   OI "Jarun" (matej): kontakt sa 79t... 
 18.10.2014. u 21:04   OI "Klasje" (Patrik): kontakt sa 1st... 
 18.10.2014. u 21:04   OI "Jarun" (matej): kontakt sa 1st... 
 18.10.2014. u 21:13   OI "Klasje" (TeaM781): kontakt sa Mug... 
 18.10.2014. u 21:24   OI "Jarun" (vili): kontakt sa 12t... 
 18.10.2014. u 21:32   OI "Klasje" (Aronka): kontakt sa 7th... 
 18.10.2014. u 21:40   OI "Jarun" (matej): kontakt sa 4th... 
 18.10.2014. u 21:49   OI "Jarun" (matej): kontakt sa bro... 
 18.10.2014. u 22:04   OI (karla123): kontakt sa 1st... 
 18.10.2014. u 22:14   OI "Jarun" (moni): kontakt sa 1st... 
 18.10.2014. u 22:37   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa bro... 
 18.10.2014. u 22:45   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa gol... 
 18.10.2014. u 22:47   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa exp... 
 18.10.2014. u 23:08   OI "Jarun" (matej): kontakt sa Bro... 
 18.10.2014. u 23:16   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa 1st... 
 18.10.2014. u 23:25   OI "Jarun" (matej): kontakt sa 2nd... 
 18.10.2014. u 23:26   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa 1st... 
 18.10.2014. u 23:31   UIP "Mihaljevica" (gg bro): kontakt sa 1st... 
 18.10.2014. u 23:33   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa Bau... 
 18.10.2014. u 23:35   OI "Jarun" (matej): kontakt sa 5th... 
 18.10.2014. u 23:37   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa 1st... 
 18.10.2014. u 23:43   OI "Jarun" (matej): kontakt sa 1 b... 
 18.10.2014. u 23:44   UIP "Mihaljevica" (gg bro): kontakt sa 7th... 
 18.10.2014. u 23:46   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa fir... 
 18.10.2014. u 23:47   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa 4th... 
 18.10.2014. u 23:54   UIP "Mihaljevica" (ines): kontakt sa Rut... 
 19.10.2014. u 0:42   OI "Jarun" (matej): kontakt sa kin... 
 19.10.2014. u 0:43   OI "Klasje" (TeaM781): kontakt sa 1st... 
 19.10.2014. u 0:47   OI "Klasje" (TeaM781): kontakt sa 1st... 
 19.10.2014. u 1:00   OI "Jarun" (matej): kontakt sa Red... 
 19.10.2014. u 1:01   OI "Jarun" (matej): kontakt sa NOR... 
 19.10.2014. u 1:39   OI "Klasje" (TeaM781): kontakt sa 1st... 
 19.10.2014. u 1:57   OI "Jarun" (matej): kontakt sa 1st... 
 19.10.2014. u 2:31   OI "Jarun" (matej): kontakt sa Pon... 
 19.10.2014. u 2:37   OI "Jarun" (matej): kontakt sa 1st... 
 19.10.2014. u 2:40   OI "Jarun" (matej): kontakt sa 1ST... 
 19.10.2014. u 3:00   OI "Jarun" (matej): kontakt sa nor... 
 19.10.2014. u 3:02   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa the... 
 19.10.2014. u 3:37   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa 1st... 
 19.10.2014. u 4:03   OI "Jarun" (matej): kontakt sa 1st... 
 19.10.2014. u 4:17   OI "Jarun" (matej): kontakt sa 1st... 
 19.10.2014. u 5:16   OI "Jarun" (matej): kontakt sa 40t... 
 19.10.2014. u 5:21   OI "Jarun" (matej): kontakt sa 1st... 
 19.10.2014. u 5:27   OI "Jarun" (matej): kontakt sa 127... 
 19.10.2014. u 10:38   UIP "Mihaljevica" (marta): kontakt sa 2 m... 
 19.10.2014. u 10:39   UIP "Mihaljevica" (gg bro): kontakt sa gre... 
 19.10.2014. u 10:42   UIP "Mihaljevica" (gg bro): kontakt sa bri... 
 19.10.2014. u 10:46   UIP "Mihaljevica" (marta): kontakt sa bri... 
 19.10.2014. u 10:50   UIP "Mihaljevica" (gg bro): kontakt sa 2nd... 
 19.10.2014. u 10:52   UIP "Mihaljevica" (marta): kontakt sa 34t... 
 19.10.2014. u 10:57   UIP "Mihaljevica" (gg bro): kontakt sa 34t... 
 19.10.2014. u 10:58   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa wal... 
 19.10.2014. u 11:00   OI "Klasje" (marko003): kontakt sa 1st... 
 19.10.2014. u 11:06   UIP "Mihaljevica" (ĐURO): kontakt sa sco... 
 19.10.2014. u 11:16   UIP "Mihaljevica" (dori): kontakt sa Hay... 
 19.10.2014. u 11:19   UIP "Mihaljevica" (dori): kontakt sa moo... 
 19.10.2014. u 11:19   UIP "Mihaljevica" (dori): kontakt sa 5th... 
 19.10.2014. u 11:34   UIP "Mihaljevica" (dori): kontakt sa 4th... 
 19.10.2014. u 11:35   UIP "Mihaljevica" (dori): kontakt sa 2nd... 
 19.10.2014. u 11:38   UIP "Mihaljevica" (dori): kontakt sa 6us... 
 19.10.2014. u 11:40   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa 1st... 
 19.10.2014. u 11:43   UIP "Mihaljevica" (dori): kontakt sa Wol... 
 19.10.2014. u 11:45   UIP "Mihaljevica" (dori): kontakt sa 26 ... 
 19.10.2014. u 12:03   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa 2nd... 
 19.10.2014. u 12:13   OI "Klasje" (TeaM781): kontakt sa 21s... 
 19.10.2014. u 12:39   OI "Jarun" (erika): kontakt sa 1st... 
 19.10.2014. u 12:41   OI "Jarun" (erika): kontakt sa att... 
 19.10.2014. u 12:44   OI "Jarun" (erika): kontakt sa Hay... 
 19.10.2014. u 12:58   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa Fre... 
 19.10.2014. u 13:17   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa Hay... 
 19.10.2014. u 13:24   OI "Klasje" (NiksonHood): kontakt sa 7th... 
 19.10.2014. u 13:32   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa Bar... 
 19.10.2014. u 13:44   OI "Klasje" (NiksonHood): kontakt sa 1st... 
 19.10.2014. u 14:17   OI "Kamengrad" (Tinka_KC): kontakt sa Bra... 
 19.10.2014. u 14:36   OI "Kamengrad" (Tinka_KC): kontakt sa 1st... 
 19.10.2014. u 14:42   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa 1st... 
 19.10.2014. u 14:44   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa 1st... 
 19.10.2014. u 14:55   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa Bau... 
 19.10.2014. u 15:16   OI "Klasje" (NiksonHood): kontakt sa 5th... 
 19.10.2014. u 15:18   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa 1st... 
 19.10.2014. u 15:49   OI "Kamengrad" (Helen_KC): kontakt sa Sel... 
 19.10.2014. u 15:52   OI "Kamengrad" (Tinka_KC): kontakt sa 1st... 
 19.10.2014. u 16:10   OI "Kamengrad" (Helen_KC): kontakt sa 36t... 
 19.10.2014. u 16:21   OI "Jarun" (matej): kontakt sa Gla... 
 19.10.2014. u 16:26   OI "Jarun" (matej): kontakt sa 1st... 
 19.10.2014. u 16:27   OI "Jarun" (matej): kontakt sa 15t... 
 19.10.2014. u 16:36   OI "Jarun" (matej): kontakt sa 1st... 
 19.10.2014. u 19:04   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa Int... 
 19.10.2014. u 19:06   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa 2nd... 
 19.10.2014. u 19:09   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa gre... 
 19.10.2014. u 19:12   OI "Klasje" (TeaM781): kontakt sa Cen... 
 19.10.2014. u 19:32   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa 30t... 
 19.10.2014. u 19:33   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa Cho... 
 19.10.2014. u 19:40   OI "Jarun" (pohanaha): kontakt sa 1st... 
 19.10.2014. u 19:47   OI "Klasje" (marko003): kontakt sa cam... 
 19.10.2014. u 20:44   OI "Kamengrad" (DORA_KC): kontakt sa 8th... 
 19.10.2014. u 21:14   OI "Klasje" (marko003): kontakt sa gin... 
 
• Venezuela (18)
 18.10.2014. u 2:49   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa Cla... 
 18.10.2014. u 8:15   OI "Klasje" (Patrik): kontakt sa San... 
 18.10.2014. u 11:14   OI "Klasje" (Patrik): kontakt sa Gru... 
 18.10.2014. u 11:15   UIP "Mihaljevica" (maja): kontakt sa 7th... 
 18.10.2014. u 17:53   OI "Kamengrad" (Luka_KC): kontakt sa SGA... 
 18.10.2014. u 18:30   OI "Klasje" (Mirnagerard): kontakt sa Aut... 
 18.10.2014. u 18:32   OI "Klasje" (arian): kontakt sa cap... 
 18.10.2014. u 18:49   OI "Klasje" (arian): kontakt sa la ... 
 18.10.2014. u 19:16   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa Gro... 
 18.10.2014. u 21:38   OI "Klasje" (Aronka): kontakt sa san... 
 18.10.2014. u 23:05   OI "Klasje" (karla123): kontakt sa sal... 
 19.10.2014. u 2:58   OI "Jarun" (matej): kontakt sa la ... 
 19.10.2014. u 12:50   OI "Jarun" (Crni): kontakt sa Ugo... 
 19.10.2014. u 16:31   OI "Klasje" (Aronka): kontakt sa Cui... 
 19.10.2014. u 16:48   OI "Jarun" (matej): kontakt sa san... 
 19.10.2014. u 18:07   OI "Klasje" (Aronka): kontakt sa mor... 
 19.10.2014. u 18:39   OI "Klasje" (Aronka): kontakt sa cap... 
 19.10.2014. u 19:35   OI "Klasje" (NiksonHood): kontakt sa la ... 
 
• Vijetnam (2)
 18.10.2014. u 21:13   OI "Jarun" (matej): kontakt sa Bac... 
 18.10.2014. u 21:15   OI "Jarun" (vili): kontakt sa bac... 
 
• Zimbabve (1)
 19.10.2014. u 12:44   OI "Jarun" (erika): kontakt sa 72n... 

Davanje osobnih podataka na internetu

  • Nikad nemojte davati osobne podatke na inernetu – vaše ime i prezime, vaš broj telefona, adresu, e-mail, ime škole ili druge osobne podatke dok chatate na IRC-u ili putem e-maila!
  • Takoder, nikad nemojte davati te podatke ljudima koje ne poznajete!
  • Ukoliko dobijete e-mail ili zahtjev tijekom chata za koji mislite da je cudan obratite se za savjet svom predvodniku, da budete sigurni.
  • Ukoliko dobijete e-mail ili zahtjev tijekom chata da se nadete s nekim ili zahtjev za nekim osobnim podacima - ne odgovarajte! Prijavite to svom predvodniku, da budete sigurni.